Haberler

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Koronavirüs (Kovid-19)’le mücadele kapsamında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve ortakların yaşayabileceği sorunlara karşı bir dizi tedbir aldı.

Dünyada ve Türkiye'de Koronavirüs (Kovid-19) ile çok çetin bir mücadelenin sürdüğü şu günlerde salgının etkilerini en aza indirmek ve tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına gerekli tedbirler alınmakta. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de üzerine düşeni yaparak geçmişte olduğu gibi bu zor koşullar altında da ülke çiftçimizin yanında yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının ve ülke çiftçisinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüldüğüne dikkat çeken Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, konu ile ilgili yaptı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tarım Kredi olarak tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerimizin tohum, gübre, ilaç, motorin, tarım makinaları vb. her türlü tarımsal girdi ihtiyacını uygun kredi imkânları ile karşılarken, ekimden hasada üreticilerimize teknik destek sağlamakta, hasat sonrası ise çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesinde, alım yaparak üreticilerimizin pazarlama sorunlarına çözüm getiriyoruz.

Kredi faaliyetleri çerçevesinde ortaklarımıza tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor; uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimler de yakından takip ediyoruz.

Bu doğrultuda, dünya genelinde görülen ve ülkemizde de etkili olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalara olumsuz etkilerini azaltmak için açıklanan sosyoekonomik önlemler paketi (Ekonomik İstikrar Kalkanı) kapsamında gerekli çalışmaları başlattık. Ortaklarımızın mevcut durumdan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda;

30.04.2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek.

Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak.

Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.”

Bu zor dönemi üreterek, birlikte aşacağız

Tarım Kredinin, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgının yayılmasını önlemek, ortaklarının, çalışanlarının ve toplum sağlığını korumak amacıyla gerekli tedbirleri aldığının altını çizen Poyraz, “Merkez Birliğimiz, Bölge Birliklerimiz ve tüm kooperatif hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Tarım Kredi, Merkez Birliği yanı sıra Türkiye geneline yayılan 17 Bölge Birliği, 1.625 Kooperatif, 197 hizmet bürosunda hizmet veren personelimizle üreten çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.

Çiftçilerimizin tohum, gübre, yem, ilaç, mazot gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tarımsal üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için destek sunuyoruz.

65 yaş ve üstü ortaklarımız, ihtiyaçlarını ortağı oldukları kooperatifleri telefonla arayarak bildirebilirler” dedi.

Tarımsal üretimin, ülkece zor günler geçirdiğimiz bu sürecin aşılmasında büyük önem taşıdığını belirten Poyraz “Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli. Tarım Kredi olarak, Koronavirüse karşı çiftçilerimizin yanındayız. Bu zor dönemi üreterek, birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasının esasları belli oldu. Belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranında düşük faizli kredi kullanabilecek.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.

Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak.

100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin üzeri kredilere ise en az yüzde 50 oranında sübvanse sağlanacak.

Yatırım ve işletme kredisi başvuruları, ilgisine göre Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak. Başvurular Tarım Kredi Kooperatifleri usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilecek ve uygun bulunanlara kredi kullandırılacak.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında, belirtilen illerde faaliyet gösteren veya gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanabilecek.

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için manda dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurulması veya işletme kapasitesinin 50 baş ve üzerine çıkarılması gerekecek.

Belirlenen kapasite dikkate alınacak

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için ise üreticilerin, koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları, küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları dikkate alınacak.

Kanatlı sektöründe ise etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet, kaz, ördek, hindi için asgari bin adet, bıldırcın için asgari iki bin adet, deve kuşu için asgari elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında düşük faizli kredi

Karar kapsamında, ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında kurulmuş veya kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımlarıyla makine-ekipman alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılacak. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilerin faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması şartı aranacak.

Tohumculuk sektöründe ise üreticilerin yetkilendirme ve denetleme yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması veya sözleşmeli üretim yapması koşuluna bakılacak.

Belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecek.

Sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kredi kullanım üst limiti 50 milyon liraya, geleneksel bitkisel üretim üst limiti 2,5 milyon liraya, geleneksel hayvansal üretim kredi kullanımı üst limiti 1,5 milyon liraya çıkarılarak küçük üreticilerin daha düşük faizli kredi kullanması amaçlandı.

Tebliğ 3 yıl geçerli olacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 2020 yılında tesis yatırımlarının hızla devam edeceğini belirterek “Toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu tutar, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarının 2 katından da fazla" dedi.

Tesis yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle sektördeki öncülüğünü sürdüren GÜBRETAŞ, 2020 yılında da büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. GÜBRETAŞ'ın, 2019 yılını 4,3 milyar TL konsolide ciroyla tamamladığına işaret eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeni yılda bir yandan yatırımlara hız verdiklerini söyledi. Poyraz, GÜBRETAŞ'ın, diğer yandan katı gübre satışlarını 1,8 milyon tonun üzerine çıkararak liderliğini sürdürmeyi amaçladığı vurguladı.

Poyraz, 68 yıllık kurumsal birikimiyle sektör liderliğini sürdüren GÜBRETAŞ'ın, geride kalan yılı katı gübrede 1 milyon 655 bin ton satışla tamamlarken, sıvı-toz gübre satışlarında ise 47,7 bin tonla bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artış kaydederek şirket tarihinin yeni rekoruna ulaştığını, ihracatta ise satış miktarını yüzde 34 artırarak milli ekonomiye ürettiği faydayı bir adım daha ileri taşıdığını kaydetti.

“2020 yılında da büyümenin sürmesini bekliyoruz”

Ekonomik dalgalanmanın etkisiyle girilen 2019 yılının, yerel seçim yüküne rağmen Türkiye ekonomisinin normale döndüğü bir süreçle tamamlandığına işaret eden Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Döviz kurlarının 2018'e göre daha stabil olması, faizlerin düşmesi, uluslararası piyasalarda ham madde ve emtia fiyatlarının az da olsa gerilemesi ile yurt içi gübre fiyatlarının düşüş göstermesi sonucu, yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir talep gerçekleşti. Sonrasında iklim şartlarının etkisiyle tarım alanları yeterli yağış almadığı için talepte azalma yaşandı. Buna rağmen 2019 yılı ülkemizde 6 milyon ton gübre tüketimiyle tamamlandı. Biz de GÜBRETAŞ olarak toplam talebin önemli bir kısmını tek başımıza karşılamış olduk. Sektör öncüsü olmanın getirdiği sorumlulukla bu yıl büyüme hızını daha da yükseltip katı gübre üretimimizi geçen yıla oranla yüzde 9 artırarak 637 bin tona çıkarmayı ve satış miktarımızı yüzde 12 artışla 1 milyon 846 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece pazar payımızı yüzde 30 üzerinde tutarak pazardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için ilkbahar sezonu hazırlıklarını önceden tamamlayarak 2020'ye hızlı bir başlangıç yaptık. Son günlerde, bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına rağmen 2020'nin, tarımsal üretim açısından büyümenin sürdüğü bir yıl olmasını umut ediyoruz. Bu global salgın sürecinde, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim açısından tarım sektörünün stratejik önemi tüm dünyada daha da artmıştır. Zira bu süreçte tarım, aktif olarak faaliyete devam edilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir. Biz de GÜBRETAŞ ve diğer iştirak şirketlerimizle, bu zorlu sürecin kayıpsız şekilde atlatılması için faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürerek tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz."

Poyraz, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin özellikle şubat-nisan arası yoğun sezondaki gübre ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik GÜBRETAŞ'ın yaptığı çalışmalara değinirken, "Bu amaçla ocak ayından itibaren başlattığımız sevkiyatlarla ürünlerimizi bayilerimize ve kooperatiflerimize ulaştırdık. Bugünlerde ilave ihtiyaç duyulan gübrelerin karşılanması için de aynı tempoyla sevkiyata devam ediyoruz. Yaptığımız KAP açıklamasında da belirttiğimiz üzere stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinciyle Türkiye'nin gıda güvenliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam etmekteyiz. Şirketimiz, şimdiye kadar 3 aylık dönemde Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirdi. Bu sayede çiftçilerimizin farklı tarımsal bitkiler için ihtiyaç duydukları her türlü gübreye ulaşmalarını kolaylaştırmaya çalışmaktayız." ifadelerini kullandı. 

“Tohumdan sofraya ülkemiz için katma değerler ortaya koyuyoruz”

GÜBRETAŞ'ın da ana hissedarı olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak, ekim öncesinden başlayarak ürünlerin tarladan sofraya ulaşmasına kadarki tüm süreçlerde aktif rol üstlendiklerini aktaran Poyraz, "Bu amaçla bir yandan GÜBRETAŞ gibi tarıma girdi sağlayan şirketlerimizle çiftçilere sunduğumuz faydayı artırmaya çalışırken, diğer yandan bu üreticilerimizin hasat ettiği ürünlerin değerlendirildiği tarım kredi marketleri gibi zincirin uç halkasıyla tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sağlıklı gıdaların tedarikini sağlamaya çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm aşamalarda hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi koruyarak ülkemiz için katma değerler ortaya koyuyoruz. Tarım sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü, küresel salgın sürecinde de tarımın her boyutunda sürdürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜBRETAŞ, 2020 hedeflerine ulaşacak"

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, GÜBRETAŞ'ın 2020 yılına daha büyük hedeflerle başladığını, her alanda verimliliğe ve sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını vurguladı.

Bu hedefleri, tarım sektöründeki büyüme potansiyelini dikkate alarak belirlediklerini aktaran Poyraz, "Türk tarımının temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesinin en büyük şirketi GÜBRETAŞ; güçlü ve yaygın bayi ağı, yenilikçi vizyonu ve dinamik insan kaynağı ile 2020 hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Şirketin 2019 yılında tesis yatırımlarına büyük ağırlık verdiğini belirten Poyraz, bu dönemde GÜBRETAŞ'ın Türkiye ekonomisi için katma değer üretmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Poyraz, "Yatırımların gerçekleştirilmesi açısından zor sayılabilecek bir yıl olan 2019'da GÜBRETAŞ, önemli yatırımlara imza atmaya devam etti. İskenderun'da 59 milyon TL'lik yatırımla son teknolojiye sahip lojistik merkez, bölge müdürlüğü ve laboratuvarın da bulunduğu yeni tesislerimizi 11 ay gibi kısa sürede tamamlayarak sonbaharda devreye alırken, bu yatırım sayesinde toplam depolama kapasitemizi yüzde 35 artırdık. Böylece hem lojistik imkanlar hem de o bölgeden hizmet alan illerdeki çiftçilerimize ürünlerimizi ulaştırma açısından operasyonel verimliliğimizi yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderun tesislerindeki iskele güçlendirme projesini nisan ayında tamamlayacak GÜBRETAŞ'ın, Kocaeli'nde de önemli yatırımlar başlattığını bildiren Poyraz, "Yarımca tesislerinde 2019'da inşasına başladığımız Liman Dolgu Projesi'nde de önemli bir aşama kaydettik. Bu projenin ilk fazını 45 milyon TL'lik yatırımla bu yaz tamamlayacağız. Yarımca'da ayrıca 15 milyon TL'lik bütçeyle depolama tankları inşamız da devam etmektedir. Bunların yanı sıra mikrobiyal gübre projesi kapsamındaki pilot tesis kurulumunu ve NPK-2 ünitesinde iyileştirme çalışmalarıyla ilgili planlama aşamasını bu yıl bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl GÜBRETAŞ'ın yurt içi ve dışı tesis yatırımı faaliyetlerinde 129,5 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini belirten Poyraz, "Bu yıl ise şirketimizin yatırım bütçesindeki çıtayı daha da yükselttik. 2020'de tesis yatırımlarımızı hızla devam ettirmeyi ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu tutar, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarının 2 katından da fazla." değerlendirmesinde bulundu.

GÜBRETAŞ kira sertifikasının kredi değerlendirme notu

Fahrettin Poyraz, yatırımların şirket açısından amaçlanan faydalarını da "Sektör liderliğimizi güçlendiren ve çevre dostu üretimi önceleyen bu yatırımlar sayesinde üretim çeşitliliği ve maliyet avantajlarımızı artırıyoruz. Tamamlanan ve tamamlanacak yatırımlardaki temel hedefimiz, bir yandan çiftçilerimize ve tarım sektörüne fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve iş gücü üretmek, diğer yandan ise satış karlılığı artışıyla yatırımcılarımız için de katma değer sunabilmektir." şeklinde özetledi.

Yeni yatırımlarla GÜBRETAŞ'ı daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla son dönemde bazı adımlar attıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Temmuz 2019'da aldığımız yönetim kurulu kararıyla sermaye piyasaları vasıtası ile finansman oluşturmak ve şirketimizin kaynak yapısını çeşitlendirmek için kira sertifikası ihraç sürecini başlatmıştık. Bu kararla GÜBRETAŞ, kaynak çeşitlerini artırırken, faizsiz getiri sağlayan ürünlere yatırım yapabilen fonlara ulaşılması konusunda önemli bir adım atmış oldu. Satmış olduğu ürün kazancı üzerinden geri ödemelerini gerçekleştirecek olan GÜBRETAŞ, bu sayede borçlanma maliyetlerinde de iyileşme sağlamış olacak."

Geçen günlerde GÜBRETAŞ'ın kira sertifikası kredi derecelendirme notunun da açıklandığını hatırlatan Poyraz, "Bir kredi derecelendirme şirketinin yaptığı değerlendirme sonucunda GÜBRETAŞ'ın kira sertifikasının kredi değerlendirme notu, en güçlü borç ödeme kabiliyeti olan TR A1 olarak belirlendiği açıklandı. Bu da bizim için memnuniyet verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Bu yıla, şirketin iştirak yapısıyla ilgili iki önemli adımla başladıklarını bildiren Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak ayında açıkladığımız ihale sonucunda GÜBRETAŞ'ın deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Limited Şirketi'ndeki paylarının yaklaşık 75 milyon dolara devri konusunda anlaşma sağlayarak hisse devir sözleşmesini imzaladık. Diğer yandan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki şirketimize ait altın madeni sahasıyla ilgili mahkeme kararı 30 Aralık 2019'da sonuçlandı. Biz de yönetim kurulu olarak ocak ayında şirketin faaliyet konuları arasında yer alan maden yatırımlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere yüzde 100 pay sahibi olduğumuz GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ şirketini kurma kararı aldık."

"Ar-Ge ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri artacak"

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, yeni yılda GÜBRETAŞ'ın operasyonel ve finansal hedeflerini bir üst seviyeye taşımaya çalışırken, bir yandan da sektöre öncülük ettikleri Ar-Ge çalışmalarını ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerini de artan ivmeyle sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

2019 yılında bu konuda önemli başarılar elde edildiğini aktaran Poyraz, "Özellikle şirketimizin Genel Müdürü İbrahim Bey ve çalışma ekibinin yoğun gayretleri sonucu, bu alanlarda önemli mesafeler alındı. Mayıs 2018'de faaliyete başlayan GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, gündemine aldığı projeleri hayata geçirmeye devam etti. Bu bağlamda 2 yıl önce başlatılan TAGEM projesiyle kamu, üniversite ile özel sektör iş birliği konusunda önemli bir adım atan şirketimiz, buna ilave olarak 2019'da Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile de iş birlikleri başlattı. Tarım sektörüne yenilikçi yaklaşımlar kazandıran bu proje ve iş birliklerinin faydalı sonuçlarını önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ'ın Türkiye'de bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilere farkındalık kazandırılması amacıyla önemli faaliyetler gerçekleştirmeye devam ettiğini aktaran Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şirketimiz, 2019 yılında yaklaşık 4 bin 500 noktada 42 binden fazla tarımsal üreticiye ulaştı. 27 noktada uygulanan model üretim alanı uygulamalarında ise Türkiye ve bölge ortalamalarının üzerinde oranlarda verim sonuçları elde edilmesine önemli katkılar sağladı. Saha ekibimiz, tarımsal danışmanlık ve model üretim alanı uygulamalarını bu yıl artırarak devam ettirecek."

Poyraz, GÜBRETAŞ'ın, sahip olduğu köklü kurumsal birikim ve vizyoner yaklaşımıyla tarım sektörüne ve bu topraklara değer katmaya devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, çiftçilerimizin mağdur olmamaları için belli ürünlerde sabit faiz uygulamasına geçtiklerini, akaryakıt dışındaki tüm tarımsal girdilerin sabit faizle kredilendirilmesine de en kısa sürede geçmeyi planladıklarını açıkladı.

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Dünya Gazetesi’ne, kredi ve sabit faiz uygulamaları, sözleşmeli üretim ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kullandırdıkları kredilerin yüzde 80’ini ayni olarak verdiklerini ifade eden Poyraz, “Daha önce değişken faizli kredi kullandırıyorduk. Girdiyi verdikten sonra, hasat döneminde parasını alırken, faiz yükselmişse, fiyat da yükseliyordu. Özellikle 2018’deki döviz ve faiz artışında hem çiftçimiz hem de biz mağduriyet yaşadık. Bunu gidermek için belli ürünlerde sabit faize geçmeyi öngördük. Şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararnamesi kapsamında sertifikalı tohum, kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde sabit faizli kredi uygulamasına geçtik. Bu ürünleri yüzde 5.5 sabit faizle kredilendiriyoruz. Akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdileri sabit faiz üzerinden kredilendirmeye de en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Genel Müdür Poyraz uygulama kapsamında, sabit faiz uygulamasına geçilen üretim konularında tarımsal faaliyetlerini sürdüren ortakların, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 10 bin lira tutarında kredi kullanmaları halinde, bir yıl sonundaki kredi maliyetinin yüzde 5,5 oranında ve 550 lira olacağını, böylece kredi kullanan çiftçinin, bir yılın sonunda 10 bin lirası kredi anaparası ve 550 lirası vade farkı olmak üzere ödeyeceği toplam tutarın 10 bin 550 lira olacağını kaydetti.

“Yem kapasitemiz 2.2 milyon tona çıkacak”

Yemde önemli işlere imza attıklarını belirten Poyraz, “Bugün 1 milyon 150 bin ton kapasiteli 10 yem fabrikamız var. Şanlıurfa ve İzmir’de temelini attığımız fabrikalarımızda üretim bu yıl başlayacak. Konya, Kırklareli ve Erzurum’da 3 yılık dönem için yaptığımız yatırım planını erkene çektik. Bu yatırımlar tamamlandığında kapasitemiz 2.2 milyon tona ulaşacak. Yemde önemli bir işe daha imza attık. Süt ve yemden birinin fiyatı artınca diğerinin de fiyatının artacağı inanışı, yem fiyatlarında yaptığımız indirim kampanyasıyla kırdık” dedi.

“Mecbur kalmadıkça fiyat artırmıyoruz”

Tarım kimyasallarında mevcut fabrikaların yanında yeni yatırımların planlandığına işaret eden Poyraz, “Manisa’da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon TL olan yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Haziran ayında temelini atacağız. Tarımsal ilaç piyasası gerçekten çok büyük. Üstelik Türkiye’nin dışa en çok bağımlı olduğu sektörlerden biri bitki koruma alanıdır. Ana hammadde genellikle Çin menşeli olup, bu alanda hammadde üretimi için gerekli olan yatırımın maliyeti de çok yüksektir. Kooperatif yapılanmaları, sadece kâr amacıyla hareket etmedikleri için özellikle kriz dönemlerinde fiyat artışlarına karşı da daha dirençliler. Bu durum, hem girdiler yönüyle üretim, hem de tüketim tarafı için geçerlidir. Özel sektörden farklı olarak, hiçbir tarımsal girdide maliyetimiz artmadıkça, mecbur kalmadıkça fiyat artırmıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 500 market”

Özellikle online satışta çok fahiş fiyat artışı yaşandığını kaydeden Poyraz, şunları söyledi: “Bazı ürün gruplarında istenmeyen artışlar yaşanıyor. Bizim market projemiz ilk olarak tanzim satış döneminde ortaya çıkmıştı. Projeyi, benzer risklerle karşı karşıya kalırsak diye hayata geçirmeye karar verdik. Yani perakende sektöründe alternatif kanal olmak istiyoruz. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra kooperatif marketlerimiz aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz. Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak kaliteli ve doğal ürüne ulaşmasını sağladığımız, kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor. Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz kooperatif marketlerinin amacı özel sektörle rekabet etmek değil, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır. Geçen sene 3 marketimiz vardı, şimdi 75 tane. Hedefimiz bu sayıyı en kısa sürede 500’e çıkarmak.”

2020 yılı sözleşmeli üretim hedefi 1 milyar TL

Tarımdaki temel problemlerin ve fiyat dalgalanmalarının sebebinin arz ile talep arasındaki uyuşmazlık olduğuna vurgu yapan Poyraz, şunları kaydetti: “Bunun önüne geçilme noktasında en önemli argüman da sözleşmeli üretim. Şu anda Türkiye’de en başarılı olarak uygulandığı yer şeker pancarı üretimi. Bunun tabi tüm ürün gruplarına yayılması lazım. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımız, Tarım Şurası’nda alınan karar doğrultusunda ciddi çalışma yapıyor. Biz sözleşmeli üretimde ana aktörlerden biri olmak istiyoruz. 2020 yılı için hedeflendiğimiz 2,5 milyar TL’lik ürün alımının 1 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim kapsamında almayı planlıyoruz. Ürün alımlarımızı orta vadede ise 5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Sözleşmeli üretim konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma yapıyor. Bu çalışma tamamlandığında, çiftçinin emeği ve yatırım maliyetini koyduktan sonra satış fiyatını belirleyebileceğimiz bir sistem üzerinde duruluyor. Bu hayata geçirildiğinde, gıda ürünlerinin enflasyona olan baskısı minimum seviyeye inecek.”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Kooperatif hizmet binalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve kooperatiflerin hizmet binalarında servis odaları ve toplu kullanım alanları detaylı olarak dezenfekte edildi.

Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere ofislerde hijyen ve temizlik sağlandı. Lavabo, tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk, yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb. ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilerek hijyen şartlarına azami uyulması için tedbirler alındı. Kurum personeline konu ile ilgi bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Ankara 2. Amatör Küme 5. Grupta mücadele eden Tarım Kredispor, oynadığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak lige müthiş bir başlangıç yaptı.

Tarım Kredispor, Ankara 2.Amatör Küme 5. Grup üçüncü hafta mücadelesinde, Yenikentgücü spor ile karşılaştı. 19 Mayıs 2 nolu sahada oynanan karşılaşma Tarım Kredispor’un 13-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Tarım Kredispor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltti.

Ligin ilk haftasında Ankara Çakırlargücü’nü 9-0, ikinci hafta karşılaştığı Kayaşspor’u 7-0 yenen Tarım Kredispor, üç hafta sonunda hiç gol yemeyerek +29 averaja ulaştı.

Lige iddialı bir ekiple hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Çağlayan Özat, “Genç ve iddialı bir ekip oluşturduk. Lig öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularımıza gösterdikleri özveriden dolayı, kulüp yöneticilerimize ise verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluğu göğüslemek ve üst liglerde yer alabilmek. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda bu disiplinden uzaklaşmadan oynadık, aynı ciddiyetle de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ligin ilk 3 maçında gol yemeden 29 gol atma başarısını gösteren futbolcuları tebrik eden Kulüp Başkanı Davut Arpa, “Bu yıl hedefimiz Fair-Play ruhuyla, 1. Amatör Lig’e yükselmek. Bu yıl için iddialı bir takım kurduk. Antrenör olarak da takımı yine bizlere çok şeyler katan Çağlayan Özat hocamıza teslim ettik. Takımımızda bizim emeklerimizi boşa çıkarmayacak bir performans ile yoluna devam ediyor. Önümüzdeki maçları da aynı şekilde kazanarak üst liglerde yer almak istiyoruz” diye konuştu.

 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi marketlerin temel amacının vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olduğunu belirterek, "Dolayısıyla marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir." dedi.

Poyraz, yaptığı açıklamada Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ve çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketler 70'e ulaşan şubesiyle vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Poyraz, ayrıca üreticilerin ürünlerinin son tüketiciyle buluşabilmesi için ulusal market zincirleriyle de ticari işbirliği yapıldığını anımsattı.

Poyraz, geçen yıl üreticilerden yaklaşık 140 bin ton ürün 275 milyon lira bedelle alınarak ulusal zincir marketler ve Tarım Kredi Birlik AŞ'ye sevk edildiğinin altını çizerek, bu yıl için yaş meyve ve sebze alım hedeflerinin 400 bin ton olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nce koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalık kategorisine alınmasıyla bazı temel gıda ürünlerinde manipülasyonlar yaşandığını belirten Poyraz, "Bugün Türkiye'de gıda ürünü arzı noktasında panik oluşturacak bir durum yoktur. Kurumumuz kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimizden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere en az 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını yapmaktadır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif Marketlerimiz ve sayıları 26 bine ulaşan ulusal market zincirleri aracılığıyla aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Poyraz, gıda ürünlerinde son günlerde yaşanılan manipülatif fiyat artışlarından dolayı Tarım Kredi'nin üreticilerinin ürünlerinin piyasa değerinde tüketiciye ulaşabilmesi için daha aktif rol alacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi üretici ve tüketici arasından dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Kooperatif marketlerle üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasına imkan tanınmaktadır. Tarım Kredi marketlerin temel amacı vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır. Dolayısıyla marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜBİTAK arasında 2019 yılında yapılan iş birliği kapsamında “Dijital Dönüşüm Süreç Çalışma Grupları ve Proje Başlangıç Toplantısı” düzenlendi.

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsünce Ankara Point Otel’de 11 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcıları Muaz Saka, Ahmet Bağcı ve Mehmet Yener’in yanı sıra Merkez Birliğinde görev yapan daire başkanları, birim müdürleri ve her iki kurumdan proje ile ilgili görevlendirilen personel katıldı.

Tarım Kredi ve TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında geliştirilen “Tarım Kredi Kooperatifleri Dijital Dönüşüm Projesi”nde, düzenlenen proje başlangıç toplantısıyla ilk adım atılmış oldu.

TÜBİTAK BİLGEM YTE işbirliği ile gerçekleştirilecek projeyle kooperatif ortaklarına daha verimli hizmet sunulması, insan kaynağında, iş süreçlerinde bilgi ve iletişim altyapısında yeni nesil teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kooperatifçilik faaliyetlerini “zaman odaklılık” ve “ortak memnuniyeti” ölçütleriyle sağlamaları, “kurumsal sistemin” kurulması, işletilmesi ve devamlılığı doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

“En temel misyonumuz sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak”

Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, insanoğlunun yaradılışından ölümüne kadarki süreçte en önemli ihtiyacının sağlıklı gıda ile beslenme olduğunu ifade ederek, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak en temel misyonumuz insanların bu sağlıklı gıdaya erişimi ve kontrolü noktasında değerler zincirinin her birinde rol almak, bu sağlıklı gıdaya vatandaşlarımızın hem kaliteli hem de uygun fiyata erişimini sağlamak” dedi.

“Bu işi yapmak isteyen herkesin, en temel tüketici hakkı olan sağlıklı gıdaya ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaşma hakkı çerçevesinde bir akreditasyona tabi tutulması gerekiyor” diyen Poyraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sürecin kontrol altına alınması gerekiyor. Şu anda Türkiye’de sertifikalı tohum üretimi var.  Ancak gerçek anlamda yüzde kaç sertifikalı tohum kullandığımızı hala bilmiyoruz. Gübre kullanımı noktasında hala sağlıklı bilgiye sahip değiliz. En sıkıntılı süreçlerden bir tanesi olan bitki koruma ürünlerinin kullanımı noktasında da hala sağlıklı veri yeterince yok. Olması gereken tüm bu süreçlerin her birinin hem insan hem nesne bazında akreditasyona tabi tutulması gerekiyor. Bunu yapmak için de bizim Tarım Kredi Kooperatifleri olarak Merkez Birliğimiz, bölge birliklerimiz ve kooperatifimizle bu süreçlere hazır hale gelmiş olmamız gerekiyor.”

“Dijital teknoloji hedeflerimize ulaşma noktasında önemli”

Türkiye’de bir sene üreticinin sevinip tüketicinin üzülürken, diğer sene de tüketicinin sevinip üreticinin üzülebildiğini kaydeden Poyraz, “Bu yanlış giden döngünün artık değişmesi lazım. Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üretimin her aşamasında, değerler zincirinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması noktasında sorumluluğumuzun bilincinde olarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Genel Müdür Poyraz, “Hedeflerimiz belli. Dijital teknoloji ve bunun yaygın kullanımı bizim bu hedeflere ulaşma noktasında elimizdeki en önemli güç kaynaklarından. Tek başına beşeri güçle yapmak yerine şu anki teknolojiyi ve yapay zekayı kullanırsak, olur mu acaba diye düşündüğümüz her projenin hep birlikte olduğunu göreceğiz. Kurum olarak dijital alt yapımızı sağladığımız zaman üreticiler ile irtibat noktalarımızı geliştireceğiz. Ortaklarımıza sunduğumuz hizmetler için kendi personelimizin eğitimine de önem vereceğiz” dedi.

“Birlikte üretime dayalı bir işbirliği”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde dönüşüm, yükselen teknoloji eğilimlerinin çözüm sağlaması beklenen uygulama alanları, gıda güvenliği, dijital tarım çözümleri konularına yönelik sunum yaptı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, bilgiyi, teknolojiyi üretmek ya da onu transfer etmek değil, işi birlikte yapmak ve sürdürmekle ancak başarıya ulaşılacağını belirtti.

Yapılan bu ve bunun gibi çalışmaların ülkemiz için, makro boyuttaki politikalarla olan ilişkisi boyutuna bakıldığında; tüm kurumların kendilerine 11. Kalkınma Planını referans doküman olarak aldığına vurgu yapan Mandal, bu planda bahsedilen ana eksenlerdeki hedeflere ulaşmanın, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde yapılacak gelişmelerle sağlanabileceğini söyledi.

Gıda ve tarımın ülkemizin geleceğindeki en önemli ana eksenlerden olacağının altını çizen Mandal, “Tarım ve gıda konularında çalışıyor olacağımız yöntemin de bize hem bugün hem de gelecek için katkıda bulunacağını düşünüyor ve başlatılan bu sürecin sadece dijital dönüşümle sınırla olmayacağını, bunun aynı zamanda gıda ve tarım alanındaki diğer eksenlere de yayılacağını biliyoruz. Birlikte üretime dayalı bir işbirliği için başlatılan bu girişime desteklerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nuriye Ünlü tarafından proje ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında, Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve Kooperatif çalışanlarını kapsayan 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza törenine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, KOOP-İŞ Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar, Tarım Kredi Genel Müdür Yardımcısı Muaz Saka, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa, I. Hukuk Müşaviri Mücahit Çetin, Disiplin ve Özlük Müdürü İrfan Çalışan, Eğitim Müdürü E. Murat Odacıoğlu, Kredi Politikaları Müdürü Veysel Tolga Atik ve Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Fatih Oğuzhan, KOOP-İŞ Genel Sekreteri Metin Güney, Genel Mali Sekreter Osman Aksoy, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve KOOP-İŞ Sendikası yetkilileri katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Genel Müdür Poyraz, toplu sözleşmenin 3 yıllık dönemi şekillendireceğini söyledi. “Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye’de Türk tarımının olmazsa olmaz, öncü niteliğindeki kooperatif yapılanması” diyen Poyraz, şöyle konuştu:

“Tarım Kredinin köklü bir geçmişi, kültürü, teamülleri, geleneği var. Türk tarımının daha iyiye gitmesi, çiftçimizin, ortaklarımızın emeğinin karşılığını alması noktasında ciddi faaliyetleri var. Yeni dönemde biz Tarım Kredi rol model olacak şekilde kooperatif ve birlik yapılanmalarının güçlenmesi için gayret sarf edeceğiz. Bir elimizi Türk çiftçisine uzatırken, diğer elimizle de 82 milyon insanımızı kucaklayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç Tarım Kredi açısından yeniliklerin bir arada yaşandığı bir süreç olacak. Bu köklü kuruluşun, geçmişten gelen tecrübesinin de bu yenileşme sürecinde önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

“İş ortamındaki huzur tüm hayatı etkiler”

Geçmişte yapılan iyi örneklerin geleceğe taşınması gerektiğine işaret eden Poyraz, şunları kaydetti: “Kurumumuzun tecrübesi bizim için olmazsa olmaz bir rehber olacak. Biz üst yönetim olarak ne kadar politika belirlersek belirleyelim, bunların başarısı kendi personelimizin bu hedeflere inanmasına, bu süreci birlikte yönetmemize bağlı. Kooperatifçiliğin nasıl olması gerektiği noktasında tüm Türkiye’ye örnek olma sorumluluğumuz var. Bireysel anlamda da istiyoruz ki personelimiz, işini yaparken mutlu olsun. Bu mutluluğunu akşam evine götürsün, eşiyle çoluk çocuğuyla paylaşsın. Çünkü iş ortamındaki huzur, kişinin tüm hayatını etkileyecek derece önemli. Onlardan ricamız da şu; evlerine götürdükleri mutluluğu orada bırakmayıp, ertesi gün tekrar kuruma getirmeleri. Bunu büyüterek devam ettirmemiz gerekiyor. Neticede hep birlikte üretme mecburiyetimiz var.

Yeni dönemde ortaklaşa belirlediğimiz ilkeler, usuller çerçevesinde de arkadaşlarımızın kuruma olan katkıları, kurumumuzun ülkemize Türk tarımına katkıları da artarak devam edecek. Bu vesileyle görüşmeler sırasında karşılıklı anlayışla bu işi bu aşamaya getiren hem sendika tarafındaki yönetici arkadaşlarımıza hem de Merkez Birliği tarafındaki yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem kurumumuz açısından, hem sendikamız açısından hem de Türk tarımı açısından hayırlı bir işe imza atmış olduk. Hayırlı olsun.”

“Katkı vermeye hazırız”

KOOP-İŞ Başkanı Eyüp Alemdar ise KOOP-İş Sendikasını 1964 yılında Tarım Kredi çalışanlarının kurduğuna işaret ederek, “Ben de 1991 yılında Tarım Krediye girdim. Her yerde de gururla ifade ediyorum. Ben Tarım Kredinin disiplinini kültürünü aldım diyorum. O heyecanla hala devam ediyorum. Hiçbir zaman geldiğim yeri, Tarım Krediyi unutmadım. Tarım Kredi’de çok zor günleri hep beraber atlattık. 2002 yıllarında bütün büyük birlikler kapandı. Dünya Bankası rapor verdi. Ama Tarım Kredi 2003 yılında bir görev değişikliği ile birlikte, büyük bir heyecanla beraber bugünlere geldi. Biz sendika olarak Tarım Kredinin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen her ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle bu ürün alımlarıyla ilgili heyecanınızı, Tarım Kredi olarak çizdiğiniz yeni vizyonunuzu büyük bir zevkle izliyoruz. Katkı vermeye de hazır olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

Alemdar, “Performans sistemi ile ilgili çok önemli bir karşılıklı güven hissi oldu. Eminim ki bu hissi başarılarla beraber, karşılıklı olarak bu işi de atlatacağız. Bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem Tarım Krediye hem sendikamıza hem bütün çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Yusuf Karabatak,  Elazığ ve Malatya illerinde bulunan kooperatiflere kayıtlı depremzede ortaklardan, borcu bulunanlar hakkında yasal takibe başlanmayacağını söyledi.

24 Ocak’ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle, Elazığ ve Malatya illerinde bulunan birim kooperatiflere kayıtlı ortaklar için 3 ay süreyle mücbir sebep hali kabul edildiğini belirten Müdür Karabatak, “Elazığ ve Malatya illerinde bulunan kooperatiflerimize kayıtlı olup, 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle kanuni takip hesaplarında borcu bulunan ya da bu süre zarfında borcu kanuni takip hesaplarına aktarılan ortaklarımız hakkında yasal takibe başlanmayacak. Daha önceden hakkında icra takibine başlanan ortaklarımız hakkında ise, mücbir hal süresince herhangi bir işlem yapılmayacak.” sözlerini kaydetti.

“Çiftçilere kolaylık sağlandı”

Bu süre zarfında ödeme güçlüğü çeken çiftçilerin finansman ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği risk merkezince de mücbir hal düzenlemesi yapıldığını da belirten Karabatak, “Mücbir hal süresince ortaklarımızın bankalar nezdindeki risk durumlarının olumsuz etkilenmemesi için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine takibe düşen ortakların bildirilerek bu durumda olan çiftçilere kolaylık sağlandı.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerinden de bahsederek kurumun; 17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 197 hizmet bürosu, 15 şirket ve yaklaşık 9 bin çalışanıyla başta 850 bin ortağı olmak üzere ülke tarımına hizmet verdiğini ifade eden Malatya Bölge Müdürü Yusuf Karabatak, Malatya Bölge Birliğinin ise 9 ilde 50 birim kooperatifi ve 7 hizmet bürosu ile geniş bir coğrafi alana hitap ettiğini söyledi.

Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 2019 yılında 210 milyon TL kredi kullandırılıp 320 milyon TL satış yaparak Ziraat Bankasından sonra üreticimize en fazla kredi sağlayan kuruluş olduklarının altını çizen Karabatak, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak önceliğimiz; üreticilerimizi kaliteli üretime yönlendirerek daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak, tarımın her alanında verdiğimiz kredilerin üretime dönüşmesini sağlayarak Türk tarımına ve bölgemiz üreticilerine hizmet etmek, onların her türlü ihtiyaçlarını kaliteli, uygun ve zamanında karşılayıp, hasat zamanında çiftçilerimizin mahsullerini değerlendirmektir.” dedi.

Hayvancılıkta yüzde yüze varan faiz indirimli krediler

2020 yılı içerisinde Tarsim Sigortası yaptıranlara bitkisel ürün kredilerinde 50 bin TL’ye, hayvancılık kredilerinde 100 bin TL’ye kadar %100’e varan faiz indirimli krediler kullandırıldığını da söyleyen Karabatak, ayrıca yıllık %5,5 sabit maliyet ile kooperatif ortağı çiftçilerin gübre, tohum ve yem ihtiyaçlarının karşılandığını, bunun yanı sıra Tarsim sigortası yaptıran ortaklara 150 gün vadeli faizsiz motorin kredisi ve 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi kullandırıldığını belirtti.

 

Sayfa 1 / 2
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…