Ayni Kredi: “Ekinden hasada daima çiftçinin yanında”

Ortaklarımızın; tohum, sıvı ve katı gübre, yem, tarımsal ilaç, fide, fidan, motorin, kömür ve benzeri tarımsal ihtiyaçları işletme kredisi kapsamında 1 yıl vadeli ayni olarak karşılanabilmektedir.

Ortaklarımızın, su ürünleri yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliği konularında kullanacağı krediler ise 18 aya kadar vadelendirilerek işletme kredisi kapsamında kullandırılabilmektedir.

Kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’nden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Hizmet Bedeli Kredileri: “İhtiyaçlarınıza uygun çözümler bu kredide”

Kooperatifin sahip olduğu, kiralama veya hizmet alımı yoluyla temin ettiği taşıt, makine, zirai alet vb. araçların, ortakların tarımsal ihtiyacı doğrultusunda kullanımına sunulması suretiyle kullandırılan kredilerdir.

Kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’nden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Nakit Kredi: “Tarım krediden ortaklara nakit kredi desteği”

Ortaklarımıza üretim girdileri dışındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakit olarak kullandırılan kredilerdir. Bu kapsamda finansman ihtiyaçlarınız için 1 yıl vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’nden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

Sigorta Primi Kredisi: “Kaza kader demeyin sigortayı ihmal etmeyin”

Ortaklarımıza tarımsal üretimleri ile hayvansal varlıklarının teminat altına alınması amacıyla yapılan tarımsal sigortalar ile Merkez Birliğince belirlenecek diğer sigorta konularındaki sigorta prim bedelleri için kullandırılan kredilerdir.

Ortaklarımızın ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde her yıl çıkan Bakanlar Kurulu Kararları ile % 0 ile %7,5 faiz aralığında düşük faizli tarımsal kredi kullandırılabilmektedir.

Hazine destekli (indirimli faizli) kredilerin net maliyetleri ile kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’nden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır

Toprak Analizi Kredileri: “Toprağını analiz yaptıran çiftçiler karlı çıkıyor”

Ortaklarımızın gereğinden az veya fazla gübre kullanmalarının önlenmesi, ürünlerin verim ve kalitesinin artırılarak gelir seviyelerinin yükseltilmesi ve doğru gübre kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan toprak analizi bedelleri ve sair masraflar için kullandırılan kredilerdir.

Kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’nden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkanı sunulmaktadır.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…