Yazdır

İş Başvurusu

Kurumumuz 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olup, personeli İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadır. 

Ayrıca, Mevzuatımız gereği Teşkilatımıza personel alımında, 30 yaşından büyük olmamak şartı aranmaktadır.

Personel istihdamında, Mevzuatımız gereğince, Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinin herhangi birinden (Kooperatifçilik, Tarımsal Kooperatifçilik, Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve benzeri) mezunu olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olmak şartı aranmaktadır.

Kurumumuza personel alımı, ihtiyaç olması halinde, Ülke çapında yayınlanan gazetelerin birinde ve Kurumumuz web sitesinde yer alan “Duyurular” başlığı altında ayrıca ilan edilecektir.

Adres   : Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
               Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7
               06490 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0(312) 216 43 04, 216 43 11