Yazdır

Genç Çiftçilere Duyuru

Kamuoyuna yansıdığı üzere, 2017 yılı için T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 2017/10 Sayılı Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, konuyla ilgili Uygulama Rehberi ise 03.04.2017 tarihinde Bakanlığın internet sayfasında yayımlanmıştır.

30.000 TL hibe desteği için merak edilenleri genç çiftçilerimiz için derledik.

 

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

f) Hayvansal üretime yönelik projelerde, 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak.

g) Arıcılık projelerinde, 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

ğ) Daha önce hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya başvurusu reddedilmiş olmamak.

f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

 

Başvurular nereye yapılacak?

Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılır.

 

Başvuru aşamasında istenen belgeler nelerdir?

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b) Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.

c) Başvuru dilekçesi. (2017/10 sayılı Tebliğ eki olarak internetten ulaşılabilir.)

ç) Proje tanıtım formu. (2017/10 sayılı Tebliğ eki olarak internetten ulaşılabilir.)

d) İmzalı taahhütname. (2017/10 sayılı Tebliğ eki olarak internetten ulaşılabilir.)

e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

f) Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.

g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

ğ) Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

 

Proje konuları nelerdir, hangi konularda proje üretebiliriz?

1) Büyükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı

2) Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı

3) Büyükbaş Sığır Yetiştiriciliği

4) Büyükbaş Manda Yetiştiriciliği

5) Küçükbaş Koyun Yetiştiriciliği

6) Küçükbaş Keçi Yetiştiriciliği

7) Arıcılık

8) Kanatlı Yetiştiriciliği

9) İpekböceği Yetiştiriciliği

10) Kapama Meyve Bahçesi Tesisi

11) Bağ, Çilek ve Diğer Bitkiler Kurulu Kapama Bahçe Tesisi

12) Açıkta Fide, Fidan ve Süs Bitkisi Üretimi

13) Kültür Mantarı Üretimi

14) Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolama ve Paketleme

15) Coğrafi İşaretli Olan Gıdaların Üretimi, İşlenmesi ve Paketleme

Proje konularına ilişkin ayrıntılı bilgi için uygulama rehberine bakınız:

https://gencciftci.tarim.gov.tr/Content/download/2017_Uygulama_Rehberi.pdf

 

Proje giderlerim 30.000 TL ile sınırlı mı olacak?

Proje giderleri için hibe desteği tutarı KDV hariç 30.000 TL’dir. Projeniz için tahmini gideriniz 30.000 TL’nin üzerinde olsa bile Devletten sadece 30.000 TL hibe desteğinden faydalanabilirsiniz.

 

Projem kabul edilirse ne olacak?

Başvurular tamamlandıktan sonra Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilir. Kabul edilen projeler ilan edilir. Başvurular için son tarih 5 Mayıs 2017 olduğu için bu tarihten sonra 10 iş günü içerisinde açıklanır.

Sonraki aşamada ise projeleri kabul edilenler ile Bakanlık arasında Hibe Sözleşmesi yapılacaktır.

 

Hibe sözleşmesi aşamasında istenecek belgeler nelerdir?

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

 

Projem onaylandı, hibe sözleşmesini de yaptım şimdi ne olacak, proje giderlerini nasıl yapacağım?

Proje konularına göre, uygulama rehberindeki tedarikçi sıfatına haiz yerlere başvurabilirsiniz. (TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri, diğer özel firmalar)

 

Tüm proje giderlerimi Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile yapabilir miyim?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan tesis yapımı ve hayvan alımı projelerinde tek tedarikçi Tarım Kredi Kooperatifleridir.

TİGEM’in de tek tedarikçi olduğu projeler haricindeki diğer projelerde de, proje giderlerinizi Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yapabilirsiniz.

 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin tek tedarikçi olduğu projeler nelerdir?

Uygulama rehberine göre, aşağıdaki iki konuda Tarım Kredi Kooperatifleri resmi ve tek tedarikçi olarak görevlendirilmiştir:

1. Büyükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı konusunda; En az 70 m2’ lik (8 Baş Kapasiteli) kapalı alanı olan büyükbaş hayvancılık tesis yapımı ve en az 3 Adet (8 Aylık/Erkek)  Kombine/Etçi Irk veya Melezleri büyükbaş hayvan alımı projeleri.

2. Küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı konusunda; En az 100 m2 lik (80 Baş Kapasiteli) kapalı alanı olan küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve en az 20 Adet (Erkek/Dişi) küçükbaş (Koyun/Keçi) hayvan alımı projeleri.

 

Tüm proje konuları, tüm illerde geçerli midir?

Tüm proje konuları, tüm illerde geçerli değildir. Bu konuda uygulama rehberini inceleyiniz. Tarım Kredi Kooperatiflerinin tedarikçi olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı projeleri için Bakanlıkça bazı illerde başvuru kabul edilmeyecektir. Bu projeler için başvuru kabul edilmeyecek olan iller şu şekildedir; Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Uşak, Bilecik, Antalya.

 

30.000 TL’yi aşan projeler için, 30.000 TL’nin üzerindeki proje giderlerimi de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile yapabilir miyim?

30.000 TL’yi aşan proje giderleriniz için Tarım Kredi’nin kredi olanaklarından faydalanabilirsiniz. Bu konuda bilgi almak için en yakın Tarım Kredi Kooperatifine başvurunuz.

 

 

Genç Çiftçi Projelerinin; üreterek milli ekonomik hasılaya katılmak isteyen çiftçilerimiz başta olmak üzere, Türk Tarımına büyük katkı sağlayacağı şüphesizdir. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, Bölge Birliklerimiz ve Kooperatiflerimizin bu projelere her aşamada katkıda bulunmasına ve tüm personelimizin gayret göstereceğine dair inancımız tamdır.

 

Saygılarımızla Genç Çiftçilerimize duyurulur.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

 

Genç Çiftçi Projeleri Takvimi  Tarih
2017 Yılı Genç Çiftçi Projesi Tebliğ Tarihi 31.03.2017
Proje Başvuruları Başlangıç Tarihi 07.04.2017
Proje Başvuruları Bitiş Tarihi 05.05.2017
Başvuruların Ön Kontrol ve İncelenmesi 10.05.2017
Hibe Almaya Hak Kazanan Genç Çiftçilerin Muhtemel İlan Tarihi   29.05.2017
Hibe Sözleşmesinin İmzalanacağı Muhtemel Tarih 05-06.06.2017
Tüm Projelerin Muhtemel En Son Teslim Tarihi 20.11.2017