poyraz vesika
Fahrettin POYRAZ
Genel Müdür

Bağlı Birimler

-Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
-Disiplin Kurulu Başkanlığı
-Özel Kalem Müdürlüğü
- Kurumsal İletişim Müdürlüğü

bagci guven
Ahmet BAĞCI
Genel Müdür Yardımcısı
Özgür GÜVEN
Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Birimler

-Krediler ve Mali İşler Daire Başkanlığı
-Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı

Bağlı Birimler

-Pazarlama Daire Başkanlığı
- Tedarik Daire Başkanlığı
- İştirakler Daire Başkanlığı

yucetepe sakason
M. Fevzi YÜCETEPE
Genel Müdür Yardımcısı
Muaz SAKA
Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Birimler

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bağlı Birimler

-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire Başkanlığı
- Mali Mesuliyeti Tespit Kurulu