Yazdır

TARMAKBİR 11. Geleneksel Sektör Buluşması Gerçekleştirildi

0kapakTarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun 2017 yılı olağan toplantısı ve TARMAKBİR  (Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği) 11. Geleneksel Sektör buluşması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve dört gün süren organizasyona; T.C. Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından toplam 18 farklı biriminin yetkilisi, 15 üniversitenin ziraat fakültesi tarım makinaları veya biyosistem mühendisliği bölüm başkanları ve akademisyenler, çeşitli meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerden oluşan 13 sivil toplum kuruluşu ve tarım alet makine sektöründe imalat/ihtalat gerçekleştiren yaklaşık 50’nin üzerinde firma temsilcisi ile Tarım Kredi Kooperatifleri adına Merkez Birliği Tedarik Daire Başkanı İlyas Kılıç, Mekanizasyon ve Enerji Müdürü Erol Apaydın ve Merkez Birliğinde görevli ilgili personel katıldı.

Toplantının ilk günü düzenlenen “Mekanizasyon Kurulu Olağan Toplantısında” sektörün tüm paydaşları ile Ülkemiz tarımsal mekanizasyon politikalarına yön vermek amacıyla tavsiye kararları alındı. Tarımsal Mekanizasyon araçlarının kredili satışına ilişkin deney raporu ve zirai kredilendirme belgeleri, deney raporu verilen mekanizasyon araçlarına ilişkin piyasa denetimlerinin hayata geçirilmesi, tarımsal mekanizasyon araçlarına uygulanan destekler gibi konuların görüşüldüğü kurulda, Tarım Kredi Kooperatifleri yetkililerince kurumun görüş ve talepleri iletildi.

Organizasyonun ikinci ve üçüncü günü gerçekleştirilen “Tarmakbir Sektör Buluşması” 5 ayrı oturumda gerçekleştirildi. Finans ve Devlet Destekleri üzerine yapılan panelde Tarım Kredi Kooperatifleri adına söz alan Tedarik Daire Başkanı İlyas Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifleri genel yapısı ve faaliyetleri, tedarik sürecinde izlenen politikalar ve devlet destekleri hakkında sektörü bilgilendirdi.