Yazdır

Genç Çiftçi Kredisi: “Tarım Kredi ailesi her zaman Genç Çiftçinin yanında…”

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazandıysanız, hibe tutarını aşan proje tutarı için İşletme ve yatırım Kredisi kullanma imkânı sunuyoruz.

Kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’nden alabilirsiniz.