Yazdır

Genç Çiftçi Projesinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin payı nedir?

Hibe almaya hak kazanan çiftçilerin hibe tutarını aşan kısım için işletme ve yatırım kredisi kullandırılmaktadır.