Yazdır

Kullandığımız kredilere karşılık ipotek verdiğimiz taşınmazlarda gayrimenkul şirketlerine ekspertiz raporu yaptırmak zorunda mıyız?

200.000 TL ve üzerinde kullanılan kredilerde, taşınmazın rayiç değerinin belirlenmesi için,  Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu gayrimenkul şirketlerine ekspertiz raporu yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

200.000 TL’nin altındaki krediler için rayiç değer tespit tutanakları mevzuatımız kapsamında Kooperatif ve Bölge Birlikleri tarafından düzenlenmektedir.