Yazdır

Üreticilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve tüzel kişilerin, ortaklık işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

  • Kooperatife, esasları Merkez Birliği yönetim kurulunca tespit edilecek bir beyanname vermesi, 
  • Kooperatife ana sözleşme hükümlerini kabul ettiğine dair tüzel kişilerin ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin noterden, üreticilerin ise noterden veya kooperatifin bulunduğu ya da ikamet ettiği köy ve mahalle ihtiyar heyeti tarafından tasdik edilecek bir taahhütname vermesi, 
  • Ortaklığa kabul hakkında, kooperatif yönetim kurulunca karar alınması, 
  • Taahhüt ettiği ortaklık sermaye payının 1/4’ünü ödemiş olması,

 

Şartlarını yerine getirmesi durumunda ortaklık işlemi tamamlanmış olur.