Yazdır

Başvuru evraklarını notere tasdik ettirmek zorunlu mudur?

Başvuru evraklarında noter tasdikine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ortaklığa kabul sonrasında düzenlenen bazı evraklarda noter ya da muhtar/aza tasdiki aranmaktadır.