Yazdır

Tarım Kredi Kooperatifine ortaklık için istenen belgeler nelerdir?

Ortaklık talep dilekçesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İkametgâh ilmühaberi,

Tarımsal üretim faaliyetini tevsik eden belgelerden en az biri