Yazdır

Ürün Değerlendirme

Kooperatiflerimiz aracılığıyla ortaklarımızın borçlarına karşılık ürettikleri ürünleri de değerlendirilmektedir.

Ülkemizin farklı yerlerinde yetiştirilen  farklı ürünler hasat zamanlarına göre açıklanan alım noktalarında alınmaktadır.

Ortaklarımız satmak istedikleri ürünler için alım noktası olarak belirlenen kooperatifimize müracaat etmekte, fiyatlama yapılmakta, müstahsil makbuzu karşılığı alınan ürün bedeli borcuna mahsup edilmekte, arta kalan tutar varsa kendisine nakden ödenmektedir.