Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Çiftçimize uygun koşullarda kredi imkânı

Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, mazot, zirai mücadele ilaçları, karma hayvan yemi ve tarımsal araç gereçleri en uygun koşullarda temin ediyoruz. Çiftçilerimize tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor; uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.

Ekimden hasada daima çiftçinin yanındayız.

Ortaklarımızın; tohum, sıvı ve katı gübre, yem, tarımsal ilaç, fide, fidan, motorin, kömür ve benzeri tarımsal ihtiyaçları işletme kredisi kapsamında 1 yıl vadeli ayni olarak karşılanabilmektedir.

Ortaklarımızın, su ürünleri yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliği konularında kullanacağı krediler ise 18 aya kadar vadelendirilerek işletme kredisi kapsamında kullandırılabilmektedir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar.

Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.

Tarım Krediden ortaklara nakit kredi desteği veriyoruz.

Ortaklarımıza üretim girdileri dışındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakit olarak kullandırılan kredilerdir. Bu kapsamda finansman ihtiyaçlarınız için 1 yıl vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.

Nakit kredinizi Korbis uygulaması üzerinden mobil onaylı olarak kullanabilirsiniz.

Sigortanızı ihmal etmeyin.

Ortaklarımıza tarımsal üretimleri ile hayvansal varlıklarının teminat altına alınması amacıyla yapılan tarımsal sigortalar ile Merkez Birliğince belirlenecek diğer sigorta konularındaki sigorta prim bedelleri için kullandırılan kredilerdir.

Ortaklarımızın ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilgili yılda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sübvansiyonlu (indirimli) tarımsal kredi kullandırılabilmektedir.

Hazine destekli (indirimli faizli) kredilerin net maliyetleri ile kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.

Ortakların tarımsal üretimlerinin gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilenlerin dışında ortaya çıkacak Merkez Birliğince belirlenen girdi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan ayni ve belge karşılığı kredilerdir.

 

Hizmet Bedeli Kredileri

İhtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz.

Kooperatifin sahip olduğu, kiralama veya hizmet alımı yoluyla temin ettiği taşıt, makine, zirai alet vb. araçların, ortakların tarımsal ihtiyacı doğrultusunda kullanımına sunulması suretiyle kullandırılan kredilerdir.

 

Toprak Analizi Kredileri

Toprağını analiz yaptıran çiftçiler karlı çıkıyor.

Ortaklarımızın gereğinden az veya fazla gübre kullanmalarının önlenmesi, ürünlerin verim ve kalitesinin artırılarak gelir seviyelerinin yükseltilmesi ve doğru gübre kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan toprak analizi bedelleri ve sair masraflar için kullandırılan kredilerdir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.

Düşük faizli uygun vadeli kredi imkânları sunuyoruz.

İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan traktör, biçer-döver, her çeşit tarım araç-gereci, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. konularında ortaklarımıza 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.

İşletmeleriniz tarım kredi ile büyüyor.

Ortaklarımızın ihtiyacı olan büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı (yurtiçi ve yurtdışı tedarik edilmesi), arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan canlı ve cansız donatma malzemelerinin karşılanması amacıyla 4 yıla kadar vadeli olarak kullandırılan ayni kredilerdir.

Kredi kullanma koşullarınız ve üretim yaptığınız konu uygunsa her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız sübvansiyonlu (indirimli) kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.

Modern yöntemlerle sulama yaparak verimliliği arttırıyoruz.

Ortaklarımızın tarımsal üretimlerini gerçekleşmesi için diğer kredi türleri kapsamı dışında ortaya çıkacak Merkez Birliğince belirlenen girdi ve finansman ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması için suyun istenilen yere dağıtılması amacıyla; damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına,

Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemlerin satın alınmasına,

Modern basınçlı sulama sistemi kullanan / kullanacak olan üreticilerin, bu sistemle bağlantılı derin kuyu açılması, elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına, yönelik yatırım giderleri için kredi ürünlerimizden faydalanabilirsiniz.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli sübvansiyonlu kredi imkânlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Kredi kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın Tarım Kredi Kooperatifinden alabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri her türlü teminat talep etme hakkını saklı tutar. Tarım Kredi Kooperatifleri kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz, vade ve kredilendirme oranını değiştirme hakkına sahiptir. Hasat dönemine göre ödeme imkânı sunulmaktadır.