Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

İzmir Saha Sorumlusu İstihdamı Duyurusu

 • 7 EYLÜL 2021
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

İZMİR SAHA SORUMLUSU İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2021– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-10

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Saha Sorumlusu alınacaktır. Saha Sorumlusu Proje süresince Eylül 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, Ekim 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Görevler ve Sorumluluklar:

Saha Sorumlularının görev ve sorumlulukları Proje Uygulama Kılavuzunda (PUK) belirtilmiştir ve Proje Yöneticisi tarafından Saha Koordinatörü aracılığıyla yönlendirilecektir. Bu şunları içerecektir:

 • Projenin ilgili ildeki tasarımına göre teslim edilmesini sağlamak için saha koordinatörü, diğer saha sorumluları ve diğer PUB üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışmak,
 • Proje İşletme Yönetimi ve İ&D kılavuzunda belirtildiği gibi, sorumluluk alanlarındaki proje faaliyetlerini gerektiği şekilde izlemek,
 • Zamanında ve İ&D kılavuzunda belirtilen standarda göre girildiğinden emin olmak için birincil TKK'lerin Personeli tarafından Proje YBS'ye veri girişini denetlemek
 • Merkez Birliği tarafından yaptırılan her türlü çalışma, denetim veya değerlendirmeye destek (yani lojistik destek, odak grup görüşmeleri organize etme) sağlamak
 • TKK'daki sorumlu birimler ve PUB'deki odak noktaları tarafından talep edildiği üzere, iletişim ve görünürlük stratejisinde planlandığı gibi proje tanıtımını, bilgi yaymayı, bilinçlendirme faaliyetlerini desteklemek ve uygulamak (broşür dağıtımı dahil)
 • Kendi sorumluluk alanlarında toplantı, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesine destek,
 • Hizmet sağlayıcıları, Proje sosyal yardım (outreach) faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleşmesi ve potansiyel işçilerin profil oluşturma ve kayıt için TKK'ya yönlendirilmesi için koordine etmek.
 • Çiftçilere erişim, Projeye çiftçi kaydı için Birim Kooperatifleri desteklemek; sözleşme imzalama ve işçi ve beceri gereksinimlerini belirlemek,
 • Gerektiğinde profil oluşturma, işçi kayıt faaliyetleri ve eşleştirmeyi destekleyin,
 • Eğitimin çiftçilere ve işçilere verilmesini koordine etmek,
 • Projenin gerektirdiği şekilde görev ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için çiftçileri, işçileri ve hizmet sağlayıcıları (eğitim ve saha danışmanlığı) izlemek için nokta kontrolleri planlamak ve uygulamak,
 • Sahada oluşan sorunları tespit etmek, tanımlamak ve raporlamak, Saha Koordinatörünün belirlediği şekilde aksiyon almak,
 • Yapılan tüm faaliyetleri, karşılaşılan sorunları, tespit edilen eksiklikleri haftalık ve aylık olarak Saha Koordinatörüne rapor etmek,
 • Proje yararlanıcılarının şikayetlerini ve taleplerini Proje İşletme Yönetiminde belirtilen süreçlere göre toplamak ve kaydetmek ve gerekli tüm verilerin Sosyal Koruma Uzmanına iletilmesini sağlamak,
 • Faydalanıcılara telefon görüşmeleri, gerektiğinde ev ziyaretleri yoluyla ulaşmak ve bilgi vermek. Bu, hedef kitleye duyuruları içerebilir ve kendi sorumluluk alanlarında yapılacak eğitim, seminer ve toplantılar için katılımcıları bir araya getirebilir,
 • TKK'nın belirttiği şekilde mikro hibelerin hazırlanmasını, ödüllendirilmesini ve uygulanmasını desteklemek,
 • Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek.

 (Beklenen Hizmetlerin tamamını için Saha Sorumlusu İş Tanımını inceleyin.)

 

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans derecesi,
 • Uluslararası finanse edilen projelerde minimum 2 yıl deneyim,
 • Tercihen mülteci ve göç projelerindeki deneyim,
 • Korunmasız nüfuslarla, özellikle farklı ülkelerden ve çiftçiler ve işçiler dahil olmak üzere kırsal nüfuslardan gelen mültecilerle ilişki kurma becerisi,
 • Kamu kurumları, ortak kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlarla etkin bir şekilde çalışma deneyimi ve becerisi,
 • Ortak bir hedefe ulaşmak için bir dizi farklı kuruluşu koordine etme yeteneği,
 • Proje planlama, uygulama ve izleme ile ilgili deneyim bir artıdır,
 • Değişen iş programı gereksinimlerine hızla uyum sağlamada yüksek düzeyde enerji, inisiyatif ve esneklik,
 • Sorunları çözme yeteneği.
 • Çok sayıda birbiriyle yarışan talep ve öncelikleri dengeleme becerisi; TKK PUB'dan, özellikle Saha Koordinatöründen gelen taleplere hızlı bir şekilde yanıt vermek ve dışarıdan (yararlanıcılar, yerel paydaşlar ve yerel topluluklar) gelen talepleri Saha Koordinatörüne iletmek ve kendisi ve diğerleri için öncelikler belirlemek,
 • TKK içindeki bilgi boşluklarını gerektiği gibi doldurma yeteneği ve istekliliği,
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi
 • Arapça sözlü ve yazılı iletişim kapasitesi tercih edilir.
 • Microsoft Office yazılımı bilgisi (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
 • Takım çalışması becerileri,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olması,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uymak,
 • Seyahat kısıtlamasının olmaması,
 • Ekte verilen iş tanımındaki diğer hususlar.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 20 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr