Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1162 Sayılı Eskil Tarım Kredi Kooperatifine Ait Gayrimenkul Satış İhale İlanı

  • 22 TEMMUZ 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Kooperatifimize ait; Aksaray İli, Eskil İlçesi, Böget Köyü, L30-b-19-b Pafta, 135 Ada, 4 parselde kayıtlı, 37.533,78 m² yüzölçümlü, tam hisseli, tarla vasıflı taşınmazın Muhammen bedeli 280.000,00 (İkiyüzseksenbinTürk Lirası) TL’dir.

Taşınmaz “KAPALI TEKLİF USULÜ” esasına göre açık arttırma ile satılacaktır.

Gayrimenkulün satış ihalesi için Geçici Teminat Bedeli 8.400,00 (SekizbindörtyüzTürk Lirası) TL’dir.

Gayrimenkullerin satış ihalesi 02/08/2022 Salı günü saat 14:00’de 1162 Sayılı Eskil Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname satışın yapılacağı 1162 Sayılı Eskil Tarım Kredi Kooperatifi’nden (Merkez Mahallesi Aşık Veysel Caddesi No:27/1 Eskil / AKSARAY) veya Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü’nden (Aydınlıkevler Mah. Gazidere Sok. No: 6 Selçuklu / KONYA) 02/08/2022 Salı günü saat 12:00’a kadar bedelsiz olarak alınabilir.

1- İhaleye iştirak edeceklerin Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatı 02/08/2022 Salı günü saat 13:59’a kadar 1162 Sayılı Eskil Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır.

2- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Tarım Kredi Kooperatifleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

4- İhaleye iştirak edecek olan Resmi Kurum, Belediyeler ve şahıslara PEŞİN SATIŞ yapılacaktır.

5- Muhammen bedelin altında teklif verilemez.


NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu verilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

1162 SAYILI ESKİL
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

Adres : Merkez Mah. Aşık Veysel Cad. No:27/1 Eskil/AKSARAY
Tel : 0382 411 40 04
Gsm : 0505 494 61 43