Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1194 Sayılı Alembeyli Tarım Kredi Kooperatifi Gayrimenkul Satış İlanı

  • 4 ARALIK 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

 

Aşağıdaki listede bulunan Kooperatifimize ait gayrimenkullerin satışı kapalı zarf ile teklif alma ve açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

S

 

İL

 

İLÇE

 

MAHALLE

 

PARSEL

 

ALANI (m²)

 

NİTELİĞİ

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Çorum

Sungurlu

Çiçeklikeller

1921

8.313,00

Tarla

8.500,00-TL

255,00-TL

2

Çorum

Sungurlu

Çiçeklikeller

2040

4.050,00

Tarla

5.000,00-TL

150,00-TL

3

Çorum

Sungurlu

Çiçeklikeller

1055

9.613,00

Tarla

7.500,00-TL

225,00-TL

4

Çorum

Sungurlu

Çiçeklikeller

749

20.350,00

Tarla

12.000,00-TL

360,00-TL

5

Kırıkkale

Delice

Kuzayyurt

169

11.600,00

Tarla

12.000,00-TL

360,00-TL

6

Kırıkkale

Delice

Kuzayyurt

672

5.200,00

Tarla

5.000,00-TL

150,00-TL

7

Kırıkkale

Delice

Kuzayyurt

840

10.950,00

Tarla

11.000,00-TL

330,00-TL

8

Kırıkkale

Delice

Kuzayyurt

1048

6.700,00

Tarla

7.000,00-TL

210,00TL

9

Çorum

Sungurlu

Alembeyli

5

18.400,00

Tarla

27.500,0-TL

825,00-TL

10

Çorum

Sungurlu

Alembeyli

1663

8.400,00

Tarla

12.500,00-TL

375,00-TL

11

Çorum

Sungurlu

Alembeyli

1047

22.500,00

Tarla

18.000,00-TL

540,00TL

 

1-Gayrimenkulün satış ihalesi 14/12/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 11.00’de, 1194 Sayılı Alembeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyenler şartname ve teklif mektubu örneğini 1194 Sayılı Alembeyli Tarım Kredi Kooperatifi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler.

3-İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatlarını ihale günü (14.12.2020) saat 10:00’a kadar 1194 Sayılı Alembeyli Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır.

4-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Tarım Kredi Kooperatifleri yürürlükteki Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

6- Kurumumuz.5281 Sayılı Kanunun 31.maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17.maddesinin (4) numaralı fıkrası ( r ) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV den müstesna kılınmıştır.

 

1194 Sayılı Alembeyli Tarım Kredi Kooperatifi

ADRES : Alembeyli Köyü Sungurlu/ÇORUM  

Telefon: 0 364 345 20 11 / 0 505 498 82 04