Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifinden Taşınmaz Satış İlanı

  • 4 NİSAN 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERSİN BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI

 2043 SAYILI KOZAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE AİT

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifine ait; Adana İli, Kozan İlçesi, Hacılar Mahallesi, 140 Ada, 19 Parselde kayıtlı 1.967,11 m2 alana haiz arsa ve üzerindeki 2 adet depo binalarının satış ihalesi. (Depolardan bir tanesi komşu parsele taşmaktadır. Depolardan bir tanesinin de tamamı komşu parselde yer almaktadır.)

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

İhale 18/04/2022 Pazartesi günü, saat 13.00’da 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının bulunduğu Adana İli, Kozan İlçesi, Varsaklar Mahallesi, Adana Caddesi, No:225 adresinde şartname doğrultusunda; taşınmazın satışı kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.  

3-Muhammen Bedel:

Adana İli, Kozan İlçesi, Hacılar Mahallesi, 140 Ada, 19 Parselde kayıtlı 1.967,11 m2 alana haiz arsa ve 2 adet depo binalarının muhammen bedeli 285.000,00-TL (ikiyüzseksenbeşbinTürkLirası)’dır.

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:

Satış işlemi peşin teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10(on) gün içinde, 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatiflerine şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığıyla başvurarak satış bedelinin tamamını satış sözleşmesini imzalayarak ödeyeceklerdir.

5-Teminat Miktarı:

Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 10 nispetinde (28.500,00-TL) olup,  kesin teminat ise ihale bedelinin %20 nispetindedir. Nakit teminatlar 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifinin TR16 0001 0000 1807 2736 4250 01 numaralı hesabına yatırılacaktır.

İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı Kooperatifçe gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler. Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir.

Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifine herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesi Mersin Bölge Müdürlüğü ile 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifleri hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 18/04/2022 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar yukarıda adresi yazılı 2043 Sayılı Kozan Tarım Kredi Kooperatifine şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.  

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0 505 440 19 11 numaralı telefon aranabilir.

Elektronik iletişim: E- Posta : 2043kozan@tarimkredi.org.tr