Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2109 Sayılı Çumra Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo Binası Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İhale İlanı

  • 6 KASIM 2023
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

2109 SAYILI ÇUMRA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI

İNŞAAT İHALE İLANI 

1-Kooperatifimizce Konya İli, Çumra İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 1200 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 4.744,66 m² arsa üzerine yaptırılacak olan Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü (20/11/2023 Pazartesi)  saat 12:00’ye kadar  Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) adresine teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 20/11/2023 (Pazartesi) tarihinde, saat 14:30’ da Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Toplantı Salonu (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) adresinde toplanacak, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) ve 2109 sayılı Çumra Tarım Kredi Kooperatifi (Çaybaşı Mah. 72415 Sokak No:2 Çumra/KONYA) adresinde 17/11/2023 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir veya temin edebilir.

6-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

8-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.