Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

214 Sayılı Susuz Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı İhale İlanı

  • 22 HAZİRAN 2022
  • İHALE
  • AKTİF İLAN

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ

214 SAYILI SUSUZ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI

İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Kars İli, Susuz İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Cilavuz Üstü Mevkii, 113 ada, 123 no’lu parselde kayıtlı 6.002,38 m² arsa üzerine yaptırılacak Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenleme işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

3- İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’ ye kadar Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında ilgili birime teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 04/07/2022 tarihinde, saat 14:00’ da Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında Erdal Hızarcı Toplantı Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5- İstekliler bu işe ait proje ve İdari - ihale Şartnamesini, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği veznesine veya Ziraat Bankası Erzurum Merkez Şubesi nezdindeki İban:TR13 0001 0001 1234 9141 79 5020 nolu hesabına 150,00- (yüzelli) TL yatırmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasından temin edebileceklerdir. Ayrıca Bu işe ait proje ve ihale dosyası Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği adresinde çalışma saatleri içinde görülebilir.

6-İsteklilerde aranan şartlar, ihale usulü ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.