Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi Gayrimenkul Satış İhale İlanı

  • 17 MAYIS 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

 1-Kooperatifimize ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kaşıkçı Mahallesi 2428 parselde kayıtlı 2.050 m2 arsa üzerinde 175m2 toplam inşaat alanlı iki katlı lojmanlı hizmet binası bulunan taşınmazın 550.000,00–TL muhammen bedel üzerinden  “Kapalı zarf - açık arttırma ve pazarlık” usulüyle satışı yapılacaktır. 

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı

(m2)

 

Muhammen Bedeli

 
İhale tarihi ve saati

 

2428 parselde kayıtlı 2.050 m2 arsa üzerinde 175m2 toplam inşaat alanlı iki katlı lojmanlı hizmet binası bulunan taşınmaz

Tekirdağ İli,

Süleymanpaşa İlçesi Kaşıkçı  Mahallesi

 

 

2.050 m² arsa

 

 

550.000,00-TL

 

 

21.05.2021

saat

14:30


2-
İhale geçici teminat bedeli %3 16.500,00-TL (OnaltıbinbeşyüzTürkLirası) olup, 2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR76 0001 0001 0608 3868 4150 01 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

3-İhale üzerine kalan istekli %6 kesin teminat bedelini 2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR76 0001 0001 0608 3868 4150 01 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

4- Kurumumuz 5281 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrası (r) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV’den müstesna kılınmıştır.

5- Bu ihale 2339 sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası Kaşıkçı Mah. Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ) adresinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi ve şartname 2339 Sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifinden veya Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.

6-İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale tarihinden bir gün önce (20.05.2021 Saat 17.00) mesai saati bitimine kadar 2339 sayılı Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi veya Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğü ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

7- Tarım Kredi Kooperatifleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir.

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

TEL: 0 (282) 261 10 44

TEL: 0 (282) 225 50 12