Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2425 Sayılı Osmaniye TKK Tehçi Köyü'nde Taşınmaz Satış İhale İlanı

  • 16 ŞUBAT 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERSİN BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI

2425 SAYILI OSMANİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞ  İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Tehçi Köyü, Kızıldere Mevkii, 158 Ada, 2 no’lu parselde kayıtlı toplam 2.021,83 m² tarlanın 45.000,00₺ muhammen bedel üzerinden satışı ihale yoluyla yapılacaktır. 

2-İşin Geçici Teminatı 1.350,00₺ olup, 2425 Sayılı Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifinin Ziraat Bankası TR39 0001 0000 1434 9791 5750 01 Iban nolu hesabına veya Kooperatife nakit olarak yatırılabilir. 

3-İhale 23/02/2021 tarihinde, saat 15:00’ de 2425 Sayılı Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifinin Hizmet Binasının bulunduğu Dumlupınar Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi, No:179 Merkez/ OSMANİYE adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4-Bu işe ait proje ve ihale dosyası; Dumlupınar Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi, No:179 Merkez / OSMANİYE ile İhsaniye Mahallesi, GMK Bulvarı, No:171 Akdeniz/ MERSİN adresinden 23/02/2021 tarihine kadar çalışma saatleri içinde 2425 Sayılı Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifinden veya Mersin Bölge Birliğinden temin edilebilir. Dosyalar 23/02/2021 tarihi saat 12.00’ ye kadar 2425 Sayılı Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifine (Dumlupınar Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi, No:179 Merkez / OSMANİYE) teslim edilecektir. 

5-İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, ihale gününde saat 12.00’ ye kadar vererek, İnşaat Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir. 

6-Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf 23/02/2021 tarihi saat 12.00’ ye kadar İhale Komisyonuna vermiş olması şarttır. 

7-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8-İsteklilerde aranan şartlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. 

9-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

Not: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu 2425 Sayılı Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifi veya Mersin Bölge Birliği Müdürlüğünden temin edilecektir.Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

2425 SAYILI OSMANİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

Tel: 0 328 814 55 34  Gsm : 0505 832 16 88

 E- Posta :  2425osmaniye@tarimkredi.org.tr