Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2690 Sayılı Atlantı Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo Binası Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İhale İlanı

  • 14 EYLÜL 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

2690 SAYILI ATLANTI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI


İNŞAAT İHALE İLANI


1-Kooperatifimizce Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 189 Ada, 9 parselde kayıtlı 2.472 m² arsa üzerindeki mevcut deponun yıkılarak yerine yaptırılacak olan “Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi” işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.
2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.
3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’ye kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü (Aydınlıkevler Mahallesi, Gazidere Sokak, No:6 Selçuklu/KONYA) adresine teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-İhale, 29/09/2022 Perşembe günü, saat 14:00’ da, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü / Toplantı Salonu (Aydınlıkevler Mahallesi, Gazidere Sokak, No:6 Selçuklu/KONYA) adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
5-Bu işe ait proje ve ihale dosyası 2690 Sayılı Atlantı Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü’nden çalışma saatleri içinde temin edilebilir.
6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
7- Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

2690 Sayılı Atlantı Tarım Kredi Kooperatifi İletişim:

Atlantı Mahallesi, Konya Caddesi, No:126/A Kadınhanı/KONYA

Tel : 0332 836 10 13
Gsm : 0549 440 68 14