Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2826 Sayılı Kulaklı Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İhale İlanı

  • 21 KASIM 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

İnşaat İhale İlanı

1-Kooperatifimizce Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Kulaklı Mahallesi, 746 ada, 215 parselde kayıtlı 2.180,77 m² arsa üzerine yaptırılacak “Hizmet Bölmeli Depo ve Çevre Düzenlemesi” işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’ye kadar  Yahyalar Mahallesi, Ankara Caddesi, 1473 Sokak, No:1 Adapazarı Sakarya adresine teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 29.11.2022 tarihinde, saat 15.00’de, Yahyalar Mahallesi, Ankara Caddesi, 1473 Sokak, No:1 Adapazarı Sakarya adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Yahyalar Mahallesi, Ankara Caddesi, 1473 Sokak, No:1 Adapazarı Sakarya adresinde çalışma saatleri içinde alınabilir.

6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.