Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifine Ait Mesken ve Dükkanın Satış İlanı

  • 5 MAYIS 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

T.C TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERSİN BÖLGE BİRLİĞİNBE BAĞLI

 404 SAYILI GERDAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE AİT

1 ADET MESKEN VE 1 ADET DÜKKANIN SATIŞ İLANI

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifine ait; Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi, 624 Ada, 77 Parsel, 19 katlı apartmanın 1. Kat 6 Numaralı 135 m² alana haiz meskeni ile zemin kat 41 numaralı bağımsız bölümdeki 62 m² alana haiz dükkanın satış ihalesi.

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

İhale 10/05/2022 Salı günü, mesken için saat 13.00’da, dükkan için 15.00’da 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının bulunduğu Gökçeler Mahallesi, 1001 Sokak, 22/26 Seyhan/ADANA adresinde şartname doğrultusunda;  taşınmazın satışı kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.  

3-Muhammen Bedel:

Mülkiyeti 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifine ait; Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi, 624 Ada, 77 Parsel, 19 katlı apartmanın 1. Kat 6 Numaralı 135 m² alana haiz meskenin muhammen bedeli 945.000,00-TL (dokuzyüzkırkbeşbinTürkLirası) ve zemin kat 41 numaralı bağımsız bölümdeki 62 m² alana haiz dükkanın muhammen bedeli ise 950.000,00-TL (dokuzyüzellibinTürkLirası)

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:

Satış işlemi peşin teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10(on) gün içinde, 404 sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatiflerine şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığıyla başvurarak satış bedelinin tamamını satış sözleşmesini imzalayarak ödeyeceklerdir.

5-Teminat Miktarı:

Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 10 nispetinde mesken için (94.500,00-TL), dükkan için (95.000,00-TL) olup,  kesin teminat ise ihale bedelinin %20 nispetindedir. Nakit teminatlar 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifinin TR73 0001 0000 1336 7833 3750 07 numaralı hesabına yatırılacaktır.

İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı Kooperatifçe gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler. Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir.

Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifine herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesi Mersin Bölge Müdürlüğü ile 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifleri hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 10/05/2022 Salı günü saat 12.00’ye kadar yukarıda adresi yazılı 404 Sayılı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifine şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.  

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0505 594 72 48 numaralı telefon aranabilir.

Elektronik iletişim: E- Posta : 404gerdan@tarimkredi.org.tr