Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

473 Sayılı Kahramanmaraş Tarım Kredi Kooperatifine Yaptırılması Planlanan Prefabrik/Çelik Hizmet Binası Ve Çelik Konstrüksiyon Depo Binası İnşaatı (Proje+Yapım) İhale İlanı

  • 8 MAYIS 2023
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

 İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Genç Osman (Şeyhadil) mahallesi 1432 ada 5 nolu Parsel 7.709,37 m² arsa üzerine yaptırılacak PREFABRİK/ÇELİK HİZMET BİNASI VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON DEPO BİNASI işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’a kadar Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya / Ankara (İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Müdürlüğü) adresine teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 16/05/2023 tarihinde, saat 14:00’da Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya / Ankara adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya / Ankara (İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Müdürlüğü) adresinde çalışma saatleri içinde görülebilir.  Ayrıca ihale şartnamesi ve teknik dokümanlar İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Müdürlüğü’nden teslim alınabilir.

6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.