Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi Gayrimenkul Satış İlanı

  • 26 KASIM 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait;  “bir kargir bina ve arsası”  vasfındaki taşınmazın satış ihalesi.

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

İhale 15/12/2020 tarihinde, saat 14:00’ de 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifinin Hizmet Binasının bulunduğu Uzunbanı Mahallesi, Lale Sokak, No:37 Düziçi / OSMANİYE adresinde bulunan 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında şartname doğrultusunda;  taşınmazın  15/12/2020 salı  günü saat 14:00’de kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.  

3-Muhammen Bedel:

Osmaniye  İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Köyü, Merkez Mevkii, 1807 no’lu  parselde   kayıtlı tam hisseli 980,00 m2 alana haiz taşınmaz  için  250.000,00₺ (İkiyüzellibinTürkLirası)’dir.

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:

Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelinin tamamını peşin ödeyecektir. 

5-Teminat Miktarı:

Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 3 nispetinde (7.500,00₺) olup,  kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’ sı nispetindedir. Nakit teminatlar 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi veznesine veya Ziraat Bankası Düziçi Şubesi TR 7100 0100 0744 3063 7510 5001  Iban no’lu hesabına yatırılacaktır.

İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı Kooperatifçe gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler. Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir.  

Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifinden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesi 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 15.12.2020 Salı günü saat 12:00 ’e kadar yukarıda adresi yazılı 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.  

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU:Tel: 0328 876 13 97- 0505 598 26 91-nolu telefon aranabilir. Elektronik iletişim: E- Posta : 891duzici@tarimkredi.org.tr