Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

961 Sayılı Kazan Tarım Kredi Kooperatifinden Gayrimenkul Satış İhale İlanı

  • 18 AĞUSTOS 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

961 SAYILI KAZAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Kooperatifimize ait Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray Mahallesi, 3886 ada, 2 parselde kayıtlı 1.647,93 m2 arsa vasfındaki üzerinde lojman, depo ve hizmet binası bulunan taşınmazın satışı ihalesi, kapalı teklif usulü akabinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

2-Gayrimenkulün satış ihalesi 15/09/2022 tarihi Perşembe günü saat 14.00’de, 961 Sayılı Kazan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünde (Atatürk Mah. Erenay Sok. No: 4 Kahramankazan / Ankara) toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyenler şartname ve teklif mektubu örneğini 961 Sayılı Kazan Tarım Kredi Kooperatifi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Müdürlüğünden (Eti Mahallesi G.M.K. Bulvarı No:58 Maltepe-Çankaya/ANKARA) bedelsiz olarak temin edebilirler.

4-İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatlarını ihale günü (15/09/2022) saat 14:00’e kadar 961 Sayılı Kazan Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır.

5-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-Tarım Kredi Kooperatifleri yürürlükteki Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

7-Kurumumuz 5281 Sayılı Kanunun 31.maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17.maddesinin (4) numaralı fıkrası ( r ) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV den müstesna kılınmıştır.

8-Kurumumuzdan temin edilen teklif mektubu formatı dışında verilen teklif mektubu veya imzasız şartname ile ihaleye iştirak edilmesi durumunda teklif mektupları geçersiz sayılacaktır.