Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1280 Sayılı Bozkurt Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İhale İlanı

  • 23 KASIM 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ

1280 SAYILI BOZKURT TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI

İNŞAAT İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 0 Ada, 1951 nolu Parselde kayıtlı 1.989,74 m²’lik arsa üzerine yaptırılacak Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.
2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.
3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını 07.12.2022 günü saat 17:00’ye kadar 1280 Sayılı Bozkurt Tarım Kredi Kooperatifleri Hizmet Binasına teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-İhale 08.12.2022 tarihinde, saat 14:00’da 195 Sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifleri Hizmet Binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
5-Bu işe ait proje ve ihale dosyaları belge karşılığında 1280 Bozkurt Tarım Kredi Kooperatifinden temin edebilir.
6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

1280 Sayılı Bozkurt Tarım Kredi Kooperatifi İletişim:
Barbaros Mah. Beyler Cad. No:21 Zemin Kat Bozkurt/DENİZLİ
0258 831 46 25
0505 797 29 15
195 Sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Adres:
Hacıkaplanlar Mah. 1108 Sok. No:2 Pamukkale/DENİZLİ