Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

EĞİTİM UZMANI İSTİHDAM DUYURUSU

 • 4 OCAK 2021
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLERE VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA

EĞİTİM UZMANI

İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2021 – Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-23

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 4 Ocak 2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Eğitim Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince Ocak 2021 – Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık kırk ay olup, Ekim 2020 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Sözleşmeler 12 aylık imzalanacak olup tamamlanma tarihi akabinde performans değerlendirilip yenilenecektir.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte verilen iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Nitelikler ve Beceriler

 • İlgili üniversite derece programlarından (Sosyal Bilimler veya işle ilgili alan gibi) mezuniyet
 • Uluslararası projelerde Eğitim Uzmanı / Koordinatörü veya benzeri bir rol olarak en az 5 yıllık deneyim
 • Düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişiler de dahil olmak üzere eğitim programlarının tasarımı ve sunumunda kanıtlanmış önemli bir deneyim,
 • Beceri geliştirme ile ilgili literatür bilgisi gereklidir.
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi. Arapça bilmek bir artıdır.
 • Microsoft Office yazılımı bilgisi (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
 • Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uyabilirlik,
 • Seyahat kısıtlamasının olmaması,
 • Mükemmel analitik, rapor yazma ve organizasyon becerileri.

Görev ve Sorumlulukları

TKK Eğitim Departmanının rehberliğinde, Eğitim Uzmanı, bunun yüksek kalitede yürütülmesini ve Projenin amaçlarını karşılamasını sağlamak için Proje dahilinde eğitimin sağlanmasıyla ilgili tüm hususlardan sorumlu olacaktır.
Daha spesifik olarak, Danışman:

 • Çıktıların yüksek kalitede olmasını, çiftçilerin ihtiyaçlarını yansıtmasını ve Projenin hedeflerini karşılamasını sağlamak için dış kaynak danışmanları tarafından proje döngüsü için zamanında yürütülen beceri açığı analizlerini planlar ve izler.
 • İhtiyaç Değerlendirmesine dayalı olarak Eğitim Sağlayıcılar için Görev Tanımı Taslağı hazırlar ve ihale değerlendirmesi de dahil olmak üzere Tedarik sürecine Teknik girdi sağlar.
 • Hem teknik hem de sosyal beceri eğitimi alanlarında müfredat tasarımından ve eğitim sağlanmasından sorumlu danışmanları koordine eder ve denetler:
  • Taslak müfredat ve eğitim planları dahil olmak üzere danışmanlığın çıktılarını gözden geçirir
  • Firmalar tarafından önerilen eğitim yöntemlerini gözden geçirerek bunların uluslararası en iyi uygulamalara dayanmasını ve hedef nüfus için uygun olmasını sağlar
  • Eğitimin kadınlar ve mülteciler için uygun olmasını sağlamak için öğretme-öğrenme yöntemlerini belirler
  • Eğitim sağlayıcılar tarafından sunulan izleme raporlarının eksiksiz olduğundan ve Sözleşme şartlarına göre sunulduğundan emin olmak için gözden geçirir
  • Eğitimlerin kalitesini ve yararlanıcıların katılımını değerlendirmek için eğitim sağlayıcıların yerinde kontrollerini yapar
 • Eğitimin uygulama planına göre verilmesi için, Saha Görevlileri ile yakın koordinasyon içinde, her bir Proje ilinde eğitimin verilmesini koordine eder
 • İş Tanımında belirtilen diğer hususlar.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgeleri en geç 9 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar:

EK-1: Başvuru Mektubu Örneği

EK-2: Özgeçmiş Formatı Örneği

EK-3: İş Tanımı