Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Erzurum Bölge Birliği ( 1516 Sayılı Boğazköy TKK) Lojmanlı, Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi Birim Fiyat Esaslı İnşaat İhale İlanı

  • 12 AĞUSTOS 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-Kooperatifimizce Kars İli, Merkez İlçesi, Boğazköy Köyü, 140 Ada, 84 no’lu parselde kayıtlı toplam 1.826,48 m² arsa üzerine yaptırılacak Lojmanlı, Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre (Şartnamede açıklanan şekilde) 1.200.000,00 (KDV hariç) 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin Geçici Teminatı 36.000,00.-TL’dir.(OtuzaltıbinTürkLirasıdır)

3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’ye kadar Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında ilgili birime teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 20/08/2020 tarihinde, saat 14:00’ de Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binası Erdal Hızarcıoğlu Toplantı Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğinde çalışma saatleri içinde görülebilir.

6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.