Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mülteciler Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Alınacak “Sosyal Medya, Web Hizmetleri ve Tasarım Servisi Danışmanlık” Hizmet Alımı İlanı

 • 31 TEMMUZ 2023
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLERE VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ             

SOSYAL MEDYA, WEB HİZMETLERİ ve TASARIM SERVİSİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Başvuru Numarası: CS3.2-02B

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 31.07.2023

Son Başvuru Tarih ve Saati: 16.08.2023 tarihinde saat 17:00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu danışmanlık hizmetinin amacı; proje görünürlüğü için sosyal medya ve web servisi hizmetlerinin sağlanması ile birlikte projenin amaçları açısından etkin iletişim kurabilmesinin sağlanmasıdır.

Detaylı iş tanımına duyurunun alt kısmında yer alan ekten ulaşabilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu takdirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun Danışmanlık firmalarını adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgilenen Danışmanlık Firmaları hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

 1. İş tanımında belirtilen hizmetler ile ilgili asgari 3 yıl olmak üzere firma deneyimine sahip olmak,
 2. Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde sosyal medya hesabı yönetme tecrübesine sahip olmak,
 3. Proje ya da kurum/kuruluşlara ait web sayfası hazırlama ve yönetim deneyimine sahip olmak en az 3 dinamik web sayfası kurmuş, yönetmiş olmak,
 4. Kamu kurumu, yerel yönetimler, sivil toplum gibi kurum/kuruluşlar ile özel sektör firmalarının proje bazlı veya kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak en az 2 benzer işi daha önce yapmış olmak,
 5. Kamu kurumu, yerel yönetimler, sivil toplum gibi kurum/kuruluşlar ile özel sektör firmalarının kurumsal kimlik, görsel tasarım vb. grafik uygulama hizmetleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve en az 2 benzer işi daha önce yapmış olmak,

Firma seçiminde tercih sebebi olacak kriterler aşağıda belirtilmiştir;

 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen en az bir projede iletişim ve görünürlük alanında hizmet vermiş olmak,
 • Tercihen Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarla ilgili en az bir benzer projede görev almış olmak.
 • Tercihen Arapça, İngilizce dillerinde iletişim çalışması yapmış, materyal üretmiş, uygulama yapmış olmak.

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 16.08.2023 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

İlgi bildirimlerinin, 16.08.2023 saat 17:00 tarihine kadar, aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden/sorunlardan kurumumuz sorumlu değildir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad.No:7

06490 Çankaya ANKARA

Telefon : +90(312) 216 40 00

frit@tarimkredi.org.tr

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK “Sosyal Medya, Web Hizmetleri ve Tasarım Servisi Danışmanlık” Hizmet Alımı İçin

İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

İlgilenen Danışmanlık Firmaları; “Sosyal Medya, Web Hizmetleri ve Tasarım Servisi Danışmanlık” Hizmet Alımını yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.

Bu bilgi ve belgeler, firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

 1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS3.2-02B numaralı “Sosyal Medya, Web Hizmetleri ve Tasarım Servisi Danışmanlık Hizmet Alımı” ihalesine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.
 2. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:

 1. Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları
 2. İş Bitirme Belgeleri,
 3. Referans Mektupları,
 4. Çalışmaların dijital kopyaları.
 5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
 6. Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler.

Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.