Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Hadımköy TKK Gayrimenkul Satış İlanı

  • 20 KASIM 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

2543 SAYILI HADIMKÖY TARIM KREDi KOOPERATiFi

MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 

 1-Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Eyupsultan ilçesi, Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi,425 ada 18 nolu parselde kayıtlı 206,57 m² alanı haiz arsa vasfındaki taşınmaz 750.000,00-TL muhammen bedel tespit edilmiş olup bahse konu gayrimenkulün, 750.000,00–TL muhammen bedel üzerinden  “Kapalı Zarf - Açık Arttırma ve Pazarlık Usulü” ile satışıdır. 

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı (m2)

 

Muhammen Bedeli

 
İhale tarihi ve saati

 

206,57 m² arsa

İstanbul İli, Eyupsultan ilçesi, Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi

 

 

206,57 m² arsa

 

 

750.000,00-TL

 

 

27.11.2020-15:00

2-İhalenin geçici teminatı nakit veya teminat mektubu 22.500,00-TL dir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler 2543 Sayılı Hadımköy Tarım Kredi Kooperatifine ait  T.C. Ziraat Bankası Hadımköy Şubesindeki TR-93 0001 0010 0805 6122 9550 01 nolu hesaba yatırarak banka dekontlarını ihale şartnamesinde belirtilen evraklar ile birlikte getirmeleri gerekmektedir.

3-İhaleye katılıp, ihaleyi kazanan katılımcıdan % 6 kesin teminat 2543 Sayılı Hadımköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Hadımköy Şubesindeki TR-93 0001 0010 0805 6122 9550 01 nolu hesaba yatıracaktır

4- Bu ihale 2543 Sayılı Hadımköy Tarım Kredi Kooperatifinde (Hadımköy Mah. Halit Ziya Uşaklıgil Sok. No:22 Arnavutköy/İSTANBUL) adresinde yapılacak olup, Ayrıntılı bilgi ve şartname 2543 Sayılı Hadımköy Tarım Kredi Kooperatifinden veya Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden (Ertuğrul Mah. Yazar Mehmet Sertez Cad. No: 8 Suleymanpaşa-TEKİRDAĞ) bedelsiz olarak alınabilir.

5-İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakı ihale tarihinden bir gün önce (26.11.2020 Saat 17:30) mesai saati bitimine kadar 2543 Sayılı Hadımköy Tarım Kredi Kooperatifine  vermiş olmaları şarttır.

6- Kurumumuz 5281 Sayılı Kanunun 31. Maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin (4) numaralı fıkrası ( r ) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV’den müstesna kılınmıştır.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886-4734 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

0 (212) 771 20 66

0 (282) 261 10 44 - 261 18 40