Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Hukuk Danışmanlığı Hizmet Alımı

 • 16 HAZİRAN 2021
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı

Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2021– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-18B

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 16.06.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 30 Haziran 2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kısa süreli Hukuk Danışmanlığı Hizmeti alacaktır. Kısa süreli Hukuk Danışmanlığı Temmuz 2021– Nisan 2022 arasında süresi yaklaşık 10 ay olup, Temmuz 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda aranılan nitelikler, görev ve sorumluluklar belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Hukuk lisans derecesine sahip olmak,
 • Sözleşme Hukuku veya Kamu Hukuku alanında lisansüstü çalışma yapmış olması tercih sebebidir,
 • Sözleşme hukuku alanında minimum 5 yıllık tecrübe sahibi olması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışma tecrübesine sahip olması,
 • Mevzuat incelemesi, değerlendirmesi ve değişiklik önerisi yapma gibi konularda daha önce çalışma yapmış olmak,
 • Tarım sektörüne yönelik çalışma yapmış olması tercih sebebidir,
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerde veya uluslararası etkinliklerde/çalışmalarda yer almış olması tercih sebebidir,
 • Ortak bir hedefe ulaşmak için bir dizi farklı kuruluşla çalışma tecrübesi,
 • Değişen iş programı gereksinimlerine hızla uyum sağlamada yüksek düzeyde enerjik olmak, inisiyatif kullanabilmek ve esneklik olabilmek,
 • Sorunları çözme yeteneğine sahip olmak,
 • İngilizce biliyor olmak,
 • Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilme deneyimine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uymak,
 • Seyahat kısıtlamasının olmaması,

Görevler ve Sorumluluklar

 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin uyguladığı Sözleşmeli Üretim Sözleşmesi’nin incelenmesi, analizinin yapılması ve gerekli değişiklik önerilerinin yapılması,
 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Bölge Müdürlükleri, birim kooperatifler ve çiftçilerle görüşmeler gerçekleştirip uygulamada yaşanan sorunların tespit edilip raporlanması,
 • Sözleşmede tespit edilen eksiklikler kapsamında sözleşmenin güncellenmesi ve/veya yeni sözleşme önerilerinde bulunması,
 • Kabul edilen sözleşmelerin uygulanmasının takip edilmesi ve yeni sözleşmede yaşanan sorunların tespiti ve analizi,
 • Gerektiği taktirde sözleşmeli üretim sözleşmesinin tekrar güncellenmesi hususunda yeni öneriler sunması
 • Yeni sözleşmeli üretim sözleşmesi hususunda TKK Merkez Birliği Pazarlama Departmanına ve Bölge Birliklerine eğitim verilmesi,
 • Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevlerin yerine getirilmesi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 30 Haziran 2021 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Mutlukent Mahallesi, 1964.Sokak No:13 FESAS Proje Ofisi Ümitköy Çankaya ANKARA

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar:

EK-1: Başvuru Mektubu Örneği

EK-2: Özgeçmiş Formatı Örneği

EK-3: Hukuk Danışmanlığı İş Tanımı