Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Gayrimenkul Satış İhale İlanı

  • 26 AĞUSTOS 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI

326 SAYILI KEŞAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

 1-Kooperatifimize ait Edirne İli, Keşan İlçesi, Mahmutköy Köyü, 112 ada, 1 parselde kayıtlı 1.894,37 m² alanı haiz üzerinde depo binası bulunan taşınmazın 250.000,00–TL muhammen bedel üzerinden  “Kapalı zarf - açık arttırma ve pazarlık” usulüyle satışı yapılacaktır. 

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı

(m2)

 

Muhammen Bedeli

 
İhale tarihi ve saati

 

Edirne İli, Keşan İlçesi, Mahmutköy Köyü, 112 ada, 1 parselde kayıtlı 1.894,37 m² alanı haiz üzerinde depo binası

bulunan taşınmaz

 

Edirne İli,

Keşan İlçesi, Mahmutköy Köyü

 

 

1.894,37 m²

 

 

250.000,00-TL

 

 

07.09.2021

saat

14:30

2- İhale geçici teminat bedeli %3 7.500,00-TL (YedibinbeşyüzTürkLirası) olup, 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Edirne şubesindeki TR17 0001 0001 0510 4597 36 5001 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

3-İhale üzerine kalan istekli %6 kesin teminat bedelini 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Edirne şubesindeki TR17 0001 0001 0510 4597 36 5001 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

4- Kurumumuz 5281 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrası (r) bendi gereğince gayrimenkul satışında KDV’den müstesna kılınmıştır.

5- Bu ihale 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası Keşan/EDİRNE adresinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi ve şartname 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifinden veya Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.

6-İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale tarihinden bir gün önce (06.09.2021 saat 17:00) mesai saati bitimine kadar 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi veya Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğü ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

7- Tarım Kredi Kooperatifleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir. 

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

TEL: 0 (282) 261 10 44

TEL: 0 (284) 714 12 59