Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı Sorumlusu İlan Metni

 • 8 NİSAN 2021
 • FRİT PROJESİ
 • AKTİF İLAN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)  UZMANI

 İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2021– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-18A

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 08.04.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 22 Nisan 2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Kişisel Verilerin Korunması (KVK)  Uzmanı alınacaktır. Kişisel Verilerin Korunması (KVK)  Uzmanı Mayıs 2021– Aralık 2021 arasında yarı zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin süresi yaklaşık 8 ay olup, Mayıs 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Görevler ve Sorumluluklar:

 • Proje kapsamında, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve yönetmeliklerinde yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde Proje KVK yönetmeliği/yönergesi hazırlanması ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetler için gerekli KVK sisteminin kurulmasına destek sağlanması
 • Proje danışmanları ve proje kapsamında görevlendirilen kurum personeline KVK konusunda oluşturulacak yönetmelik/yönerge kapsamında eğitimler verilmesi ve farkındalık oluşturulması
 • Proje kapsamında KVK konusunda ihtiyaç duyulabilecek ve talep edilecek yazılı ve sözlü bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunması
 • Proje kapsamında oluşturulacak Yönetim Bilişim Sistemlerinde kişisel verilerin korunması hususunda destek olunması
 • Proje kapsamında elde edilen kişisel verilerin kullanılma ve paylaşılması hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapması,

 (Beklenen Hizmetlerin tamamını için Saha Sorumlusu İş Tanımını inceleyin.)

 

Aranılan Nitelikler:

 • Hukuk lisans derecesi sahibi olması
 • KVK mevzuatı ve uygulaması konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olması
 • Veri güvenliği ve korunması hususunda kanıtlanmış tecrübesi olması
 • KVK hususunda tüzel kişilerle çalışma tecrübesi olması
 • KVK hususunda kamu kurum ve kuruluşları veya benzer kuruluşlarla çalışma tecrübesi olması tercih sebebidir
 • KVK alanından farkındalık oluşturma ve iletişim çalışmalarında tecrübe sahibi olması
 • Doküman inceleme, analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahip olması
 • Problem çözme yeteneğine sahip olması
 • MS Office (Excel, Word, Powerpoint) programlarına ileri derecede hakimiyet
 • Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olma,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uyabilmek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 22 Nisan 2021 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Mutlukent mahallesi, 1964 Cadde No:13 Ümitköy Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 2361213

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar:

EK-1: Başvuru Mektubu Örneği

EK-2: Özgeçmiş Formatı Örneği

EK-3: Saha Sorumlusu İş Tanımı