Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Konya Bölge Birliğine Ait Taşınmazların Satış İhale İlanı

  • 13 EYLÜL 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

2569 SAYILI ILGIN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ’NE AİT
TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALE İLANI

Kooperatifimize ait;

- Konya İli, Ilgın İlçesi, Eldeş Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1851 parselde kayıtlı, 932 m² yüzölçümlü, üzerinde lojmanlı hizmet binası ve deposu bulunan taşınmaz,
- Konya İli, Ilgın İlçesi, Eldeş Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 2555 parselde kayıtlı 431,2 m² tam hisseli, arsa vasıflı taşınmaz,
- Konya İli, Ilgın İlçesi, Eldeş Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 2556 parselde kayıtlı 248,35 m² tam hisseli, arsa vasıflı taşınmaz,
3 (üç) adet taşınmaz tek istekliye satılacak olup, ayrı ayrı farklı isteklilere veya bağımsız olarak satışı yapılmayacaktır. Taşınmazların toplam Muhammen bedeli 790.000,00 (Yediyüzdoksanbin TürkLirası) TL’dir.

Taşınmazlar “KAPALI TEKLİF USULÜ” esasına göre açık arttırma ile satılacaktır.

Gayrimenkullerin satış ihalesi için Geçici Teminat Bedeli 23.700,00 (Yirmiüçbinyediyüz TürkLirası)TL’dir.

Gayrimenkullerin satış ihalesi 20/09/2022 Salı günü saat 14:00’de 2569 Sayılı Ilgın Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname satışın yapılacağı 2569 Sayılı Ilgın Tarım Kredi Kooperatifi’nden (Uçarı Mahallesi, Atatürk Caddesi, 118952. Sokak, No:2/A Ilgın/KONYA) veya Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü’nden (Aydınlıkevler Mah. Gazidere Sok. No: 6 Selçuklu / KONYA) 20/09/2022 Salı günü saat 12:00’a kadar bedelsiz olarak alınabilir.

1- İhaleye iştirak edeceklerin Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatı 20/09/2022 Salı günü saat 13:59’a kadar 2569 Sayılı Ilgın Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır.

2- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Tarım Kredi Kooperatifleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

4- İhaleye iştirak edecek olan Resmi Kurum, Belediyeler ve şahıslara PEŞİN SATIŞ yapılacaktır.

5- Taşınmazlar ayrı ayrı farklı isteklilere veya bağımsız olarak satışı yapılmayacak olup, 3 (üç) adet taşınmaz bir olarak tek istekliye satılacaktır.

6- Muhammen bedelin altında teklif verilemez.


NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu verilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

2569 SAYILI ILGIN
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

Adres : Uçarı Mahallesi, Atatürk Caddesi, 118952. Sokak No:2/A Ilgın/Konya
Tel : 0332 881 65 91
Gsm : 0505 801 69 72