Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Merkez Birliğinden Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

  • 21 MART 2023
  • İHALE
  • AKTİF İLAN

1- İşin Nevi: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakalar Mahallesi, 770 ada, 3 nolu parselde kayıtlı, 316 m² alanı haiz “Kargir İşhanı” vasfındaki, 3 bodrum, zemin, 5 normal, 1 çatı katı olmak üzere toplam 10 kattan oluşan taşınmaz satışı

2- Muhammen Bedeli: 20.000.000,00-TL

3- Geçici Teminat Bedeli: 600.000,00-TL (Ekte yer alan İhale Şartnamesinin 4. Maddesinde teminat kabul edilebilecek değerler ve yatırılacak yer belirtilmiştir.)

4- Satış Şekli: Taşınmazı satın almak isteyen istekli / istekliler tarafından, muhammen bedelden az olmamak üzere ekte yer alan İhale Şartnamesindeki teklif mektubu ile birlikte geçici teminatı içeren ihale dosyasının İdareye teslim edilmesi halinde; İhale Şartnamesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla istekli/istekliler arasında satış ihalesi yapılacaktır.

5- İhale Gün ve Saati: İhale, her ayın 5’inde (Tatil gününe denk gelmesi halinde ayın 5’ini takip eden ilk iş günü), Saat 14:30

6- İhalenin Yapılacağı Yer: “Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 ÇANKAYA /ANKARA” (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Hizmet Binası)

7- Şartname Temini: İhale şartnamesi ilan ekinde yer almaktadır.

8- Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İrtibat: 0312 216 45 21 - 0312 216 40 67


KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.
İLAN OLUNUR