Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Saha Danışmanlığı için Danışmanlık Hizmet Alımı

 • 16 ŞUBAT 2022
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi   

           Saha Danışmanlığı için Danışmanlık Hizmet Alımı

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Başvuru Numarası: CS1.2-02

Son Başvuru Tarih ve Saati: 02.03.2022 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Saha Danışmanlığı için Danışmanlık hizmetinin temel amacı proje gereksinimlerinin uygunluğu için saha ziyaretleri ve rastgele denetimler yoluyla projeden yararlanan çiftçi ve işçilerin denetimini sağlayarak proje faaliyetlerinin doğrulanmasını sağlamaktır.

Detaylı iş tanımına duyurunun alt kısmında yer alan ekte ulaşabilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu takdirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun Danışmanlık firmalarını adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgilenen Danışmanlık Firmaları hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

 1. Danışmanlık sektöründe sahada uygulama ve örnekleme için metodoloji geliştirme, izleme ve değerlendirme, uygunluk incelemesi/güvencesi, denetim, incelemesi veya benzeri diğer konularda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak
 2. Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerde deneyimli olmak
 1. Kırsal alanlarda ve tarım sektöründe saha çalışmaları konusunda deneyimli olmak
 2. Daha önce tamamlanmış çalışmalara (tarım, çevre veya benzeri çalışmalar) ilişkin en az 3 referans sağlayabilmek
 3. Hassas gruplarla çalışmada deneyim sahibi olmak (mültecilerle deneyim sahibi olmak önemlidir)
 4. Çevresel ve/veya sosyal denetim ve raporlama konusunda deneyimli olmak

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 28.02.2022 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

İlgi bildirimlerinin, 02.03.2022 saat 18.00 tarihine kadar, aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden/sorunlardan kurumumuz sorumlu değildir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Fesas Proje Ofisi

Mutlukent Mahallesi 1964. Sok. No: 13 Çankaya/ANKARA

Telefon : +90 (312) 216 40 14

E-mail:frit@tarimkredi.org.tr

 

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK “SAHA DANIŞMANLIĞI İÇİN DANIŞMANLIK” HİZMET ALIMI İÇİN

İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

İlgilenen Danışmanlık Firmaları; “Saha Danışmanlığı için Danışmanlık” Hizmet Alımını yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.

Bu bilgi ve belgeler, firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

 1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS1.2-02 numaralı “Saha Danışmanlığı için Danışmanlık Hizmet Alımı” ihalesine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.
 2. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:

 1. Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları
 2. İş Bitirme Belgeleri,
 3. Referans Mektupları,
 4. Çalışmaların dijital kopyaları.
 5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
 6. Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler.

Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.