Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Satın Alma ve Sözleşme Yönetim Uzmanı İstihdamı Duyurusu

 • 24 EYLÜL 2021
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Satın Alma ve Sözleşme Yönetim Uzmanı İstihdamı Duyurusu

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Başvuru Numarası: CS3.1-02

Son Başvuru Tarih ve Saati: 11 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere Ankara iline 1 Satın Alma ve Sözleşme Yönetim Uzmanı alınacaktır. İlgili uzman proje süresince Ekim 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, Ekim 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 • Dünya Bankası'na sunulmadan önce, tedarik planının STEP sistemine gerekli formatta hazırlanması / güncellenmesi / yüklenmesinde PUB'a yardım sağlamak,
 • Tüm alınan mal ve hizmetlerin onaylı Satın Alma Planına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Satın alma planının hazırlanması aşamasında, sözleşme paketlemesinin proje uygulaması için etkili olduğundan ve Dünya Bankası kriterlerini karşıladığından emin olmak,
 • İhale ile ilgili görevler için Planların, Programların ve Bütçelerin hazırlanmasına ve revize edilmesine katkıda bulunmak,
 • Dünya Bankası'nın satın alma kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak yürütülecek tüm tedarik faaliyetleri için PUB ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ilgili birimlerini desteklemek,
 • Gelecekte kısa listelere dahil edilme olasılıkları veya gelecekte tekrar değerlendirilmeleri için mal, iş, danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetlerinden alınan ilgi mektuplarını veri tabanlarını oluşturmak ve sürdürmek,
 • (Beklenen Hizmetlerin tamamını için “İş Tanımını” inceleyin.)

Aranılan Nitelikler:

 • Muhasebe, finans, ekonomi Mühendislik, Hukuk, İşletme, Ticaret ve benzeri alanlarda lisans derecesi,
 • 5 yıl satın alma deneyimi,
 • Uluslararası finanse edilen projelerde en az 3 yıllık ilgili deneyim,
 • Tercihen Dünya Bankası'nın satın alma kural ve prosedürleri hakkında bilgi ve deneyim,
 • Kamu kurumları ve/veya uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimi,
 • Türkiye'deki kamu alımları / satın alma kuralları ve prosedürleri hakkında temel bilgi,
 • İngilizce ve Türkçe dillerinde içerik üretebilmek için Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi,
 • Microsoft Office yazılımını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilme,
 • Takım çalışması becerileri,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri,
 • Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için tamamlanmış veya minimum 1 yıl ertelenmiş askeri hizmet,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uygun çalışma,
 • Seyahat için herhangi bir kısıtlamanın olmaması.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, ekte yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 11 Ekim tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Mutlukent mahallesi, 1964 Cadde No:13 Ümitköy Çankaya Ankara

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr