Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Şikâyet Mekanizmasını Desteklemek Ve Proje Yararlanıcıları, Mülteciler Ve İşçiler İçin İşler Hale Getirmek İçin Bir Danışmanlık Firmasının İşe Alınması Duyurusu

  • 10 HAZİRAN 2021
  • FRİT PROJESİ
  • AKTİF İLAN

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLERE VE
TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA

ŞİKÂYET MEKANİZMASINI DESTEKLEMEK VE PROJE YARARLANICILARI, MÜLTECİLER VE İŞÇİLER İÇİN İŞLER HALE GETİRMEK İÇİN BİR DANIŞMANLIK FİRMASININ İŞE ALINMASI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Haziran 2021 – Aralık 2023 Başvuru Numarası: CS3.2-01

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 10 Haziran 2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 24.06.2021 saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkân Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Verilmesi planlanan hizmetin temel amacı, Proje Şikâyet Mekanizması aşağıdakileri içerecektir;

Çağrı Merkezi, görüş/şikâyet formu, öneri kutuları, e-posta, web sitesi gibi şikâyetlerin alınmasına yönelik prosedürler,

Şikâyetlere cevap vermeyi öngören zaman dilimleri,

Şikâyetlerin zamanında çözümlenmesini kaydetmek ve izlemek için bir günlük,

Şikâyetlerin çözümlenmesi, kaydedilmesi ve izlenmesinden sorumlu bir birimin oluşturulması,

Şikâyetlerin sınıflandırılması (çalışma koşulları, finansal, çocuk/zorla çalıştırma), yasal konular (Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz, soygun vb.) ve şikâyetleri ve endişeleri etkili bir şekilde ele almak için kategorize eden diğer konular.

Danışman, Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafından tasarlanan ve Dünya Bankası tarafından onaylanan Şikâyet Mekanizması’nı kuracak, uygulayacak ve yönetecektir. Tüm iş ve işlemler PUB Sosyal Güvenlik Uzmanı tarafından izlenecek ve kontrol edilecektir.

Detaylı İş Tanımını ilan metninin sonundaki linkten indirebilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu takdirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgilenen firmalar hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Bu bilgi ve belgeler firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan ve tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunulmalıdır (Bknz. Ek Başvuru Formu) Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

1. Şikayet mekanizmasının veya müşteri ilişkileri modüllerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda güçlü yönetim becerileri ve deneyimi gereklidir.
2. Uluslararası fonlu projelerde deneyim tercih sebebidir.
3. Türkiye'de tarım sektöründe deneyim tercih sebebidir.
4. Benzer projelerde/alanlarda en az iki iş bitirme belgesine sahip olunması gerekmektedir.
5. Sözleşme boyunca çok dilli hizmet verebilmek için ekipte en az bir İngilizce konuşan ve bir Arapça konuşan kişi gereklidir.

Ortak Girişim ortaklarının tümü, yukarıdaki (1) 'deki gereksinimleri karşılamalıdır.

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması halinde,

Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 21.06.2021 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

İlgi bildirimlerinin, 24.06.2021 saat 18.00 tarihine kadar yazılı olarak, aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla veya elden ulaştırması gerekmektedir:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Proje Ofisi

Posta Adresi: FESAS Proje Ofisi Mutlukent Mahallesi 1964. Sokak No:13 Ümitköy Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

 

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

KAPSAMINDA ALINACAK

ŞİKÂYET MEKANİZMASINI DESTEKLEMEK VE PROJE YARARLANICILARI, MÜLTECİLER VE İŞÇİLER İÇİN İŞLER HALE GETİRMEK İÇİN BİR DANIŞMANLIK FİRMASININ İŞE ALINMASI HİZMETİ İÇİN

İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli
tutulacaktır.

İlgilenen Danışmanlık Firmaları Hizmetleri Şikayet Mekanizmasını Desteklemek ve Proje Yararlanıcıları, Mülteciler Ve İşçiler İçin İşler Hale Getirmek İçin Danışmanlık Hizmeti’ni yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.

Bu bilgi ve belgeler broşür gibi görsel unsurlar içeren, firmanın genel ve görev
alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, 04.06.2021 tarihinde Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS3.2-06 numaralı Şikayet
Mekanizmasını Desteklemek ve Proje Yararlanıcıları, Mülteciler Ve İşçiler İçin İşler Hale Getirmek İçin Bir Danışmanlık Firmasının İşe Alınması ilgi bildirimine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.

2. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

3. İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:

• Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları
• İş Bitirme Belgeleri,

4.Referans Mektupları,

5. Çalışmaların dijital kopyaları.

6. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler. Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.