Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Sosyal Güvenlik ve Bordro Uzmanı İstihdamı Duyurusu

 • 31 AĞUSTOS 2021
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

SOSYAL GÜVENLİK VE BORDRO UZMANI

 İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2021– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-18C

Son Başvuru Tarih ve Saati: 10 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Sosyal Güvenlik ve Bordro Uzmanı alınacaktır. Sosyal Güvenlik ve Bordro Uzmanı Eylül 2021– Haziran 2022 arasında yarı zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin süresi yaklaşık 10 ay olup, Eylül 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Görevler ve Sorumluluklar:

 • Proje kapsamında yapılacak sözleşmelerde yer alan işveren-işçi, SGK bordro alanlarında akış çizilmesi ve gerekli kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması hususunda tavsiye vermek ve destek olmak,
 • FM ve MIS sistemleri içinde ihtiyaç duyulacak süreç çizimlerinde ve gerekli kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanmasında tavsiye vermek ve destek sağlamak,
 • Teknik alanı ile ilgili süreç geliştirmeler ile ilgili strateji geliştirmek,
 • Proje kapsamındaki ödemeler için süreç akışını ayarlamada ve gerekli kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanmasında proje uygulama birimine tavsiye vermek ve destek sağlamak
 • Çiftçi ve işçi ödemelerinde uygulamalarda yaşanan sıkıntıları raporlayıp sistemi güncellemek,
 • İşverenler tarafından iletilen diğer işveren maliyetlerinin kontrolünün sağlanmasına destek olmak,
 • Devam çizelgesi ve puantajlarda yer alan gün sayısına göre SGK ödeme kontrol sisteminin iyileştirmesine destek olmak,
 • Devam çizelgesi ve puantajlarda yer alan gün sayısına göre hazırlanan ücret bordrolarının kontrolünün sisteminin iyileştirilmesine destek olmak,
 • Hizmet alımı sürecinde proje ödeme kısımları ile ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik alanlarda destek sağlamak.

(Beklenen Hizmetlerin tamamını için Sosyal Güvenlik ve Bordro Uzmanı İş Tanımını inceleyiniz.)

 

Aranılan Nitelikler:

 • Lisans derecesi sahibi olması
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinde Özlük İşleri Kavramları
 • Yasalar ve İK Bakımından İşe Başlatma Süreçleri
 • İş Hukukunda Özlük İşleri ve Temel Bordro Süreçleri
 • Özlük İşleri Yönetiminde Gerekli Dosya, Belge ve Yazılar süreçlerine hakim
 • Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları süreçlerine hakim
 • Yıllık İzin Hak Etme ve Kullanma Süreçlerine hakim
 • Personeli İşten Ayırma Sürecinde Yapılacak Çalışmalar süreçlerine hakim
 • İş ve İşe İade Davaları Açılması, İşe İade Kavramı ve Sonuçları süreçlerine hakim
 • Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları süreçlerine hakim
 • Ücret ve Bordro Uygulamaları süreçlerine hakim
 • Yargıtay Kararları ile Özlük İşleri ve Ücret Ödeme Sonuçları süreçlerine hakim
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları süreçlerine hakim
 • Doküman inceleme, analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahip olması
 • Problem çözme yeteneğine sahip olması
 • MS Office (Excel, Word, Powerpoint) programlarına ileri derecede hakimiyet
 • Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olma,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uyabilmek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 10 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Mutlukent mahallesi, 1964 Cadde No:13 Ümitköy Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 2361213

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr