Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT İŞYERİNİN KİRAYA VERİLME İHALE İLANI

  • 24 ŞUBAT 2021
  • İHALE
  • AKTİF İLAN

Bölge Birliğimiz mülkiyetinde bulunan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 140 ada, 1029 ada, 10 parselde kayıtlı Şair Eşref Bulvarı No:2 Çankaya adresindeki bodrum (36 m²) zemin (140 m²) ve 1. (batar kat (150 m²) olan toplam 326,00  m²  lik işyeri İhale ile 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

 

İşyerinin;

Aylık Kira Muhammen Bedeli : 40.000,00 TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli                  2.000,00 TL’dır.

İhale 05.03.2021 günü saat 11,00 de, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünün İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Bulvarı No:67 Çankaya/İZMİR adresindeki hizmet binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler şartname ve teklif mektubu örneğini 04.03.2021 günü saat 17.00'ye kadar çalışma saatleri içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünden (İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Bulvarı No:67 Çankaya/İZMİR) bedelsiz olarak temin edebilirler.

İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek 04.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklerin 05.03.2021 tarihinde saat 10.30’da İhale Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 05.03.2021 tarih ve saat 11.00’a kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

İhale kapalı zarf usulü yapılacak olup, zarflar açıldıktan sonra açık arttırma yöntemiyle pazarlık yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinde belirtilen değerler üzerindeki geçici Teminatlarını ihale evrak dosyasında sunacaklardır. Geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen katılımcılar geçici teminat bedelini Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası İzmir Kurumsal Şube Nezdindeki TR91 0001 0017 5137 7117 3150 20 nolu hesabına nakden yatırabilirler.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir.

                     TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

                İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ADRES : İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No:67

                 Çankaya/Konak/İZMİR

                                                                                

İşyeri Tel  : 0 (232) 446 86 01 Dahili (0432)