Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı Taşınmaz Mal Satışı İhale İlanı

  • 12 NİSAN 2021
  • İHALE
  • AKTİF İLAN

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı’na ait Ankara İli Çankaya İlçesi GMK Bulvarı No:100 Maltepe adresinde bulunan ve tapunun 2568 ada 12 parseline kayıtlı arsa üzerinde bulunan 1 nolu bağımsız bölümün (mağazanın) satışı muhammen bedel üzerinden kapalı teklif alınmak, kapalı teklif veren İstekliler arasında açık artırma yapılmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.

2- İhalenin Yeri:

İhale “Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 ÇANKAYA /ANKARA” adresindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Nurettin Hazar Toplantı Salonunda 22.04.2021 Perşembe Salı günü Saat: 11:00’ de yapılacaktır.

3-Şartname Temini:

İhale şartnamesi “Kazakistan Caddesi No:139 EMEK/ CANKAYA /ANKARA ” adresindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı’ndan 1.000,00.- (Bin) TL karşılığında alınabilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

4-Teminat:

Teminat tutarı İsteklilerin verecekleri teklifin %3’ünden az olamaz. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/ANKARA Şubesi nezdindeki TR 3100 0100 0626 4422 8750 5133 İban nolu hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

5- Son Teklif Verme Günü ve Yeri:

İsteklilerin, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yukarıda adresi yazılı Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı’na teslim edeceklerdir.

6- İhalenin Şekli

İhale, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, ihale komisyonumuzca uygun görülmesi halinde kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapılmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

VAKFIMIZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.

İLAN OLUNUR

İrtibat Tel : 0312 212 76 11