Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden Gayrimenkul Satış İlanı

  • 22 HAZİRAN 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR
  1. Müdürlüğümüz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 197 ada, 7 Nolu parselde kayıtlı 3.384,90 m² arazi ve üzerinde bulunan 2 bloktan oluşan 88 adet natamam konut barındıran taşınmazın Kapalı Zarf - Açık Arttırma ve Pazarlık usulüyle satışıdır.

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı (m2)

 
Muhammen Bedeli

 

 
İhale Tarihi ve Saati

 

3.384,90 m² arazi üzerinde 2 bloktan oluşan 88 adet natamam konut ve arsa

 

 

İstanbul İli Başakşehir İlçesi

 

 

3.384,90 m² arsa

 

 

6.500.000,00 TL

 

 

02.07.2021-10:00

Taşınmazın aynına ilişkin olarak, T.H.S.S. Halkalı Bizim Kent Konut ve Yapı Kooperatifinin Davacı olduğu Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/709 Esas Sayılı ve Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/165 Esas Sayılı Tapu İptal Davaları halen devam etmektedir.

 

  1. İhaleye katılıp, ihaleye teklif veren isteklilerden 6.500.000,00 TL üzerinden %3(195.000,00TL) geçici teminat bedelini Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR28 0001 0001 0608 3868 3950 10 nolu hesaba yatıracaktır.
  2. İhaleye katılıp, ihaleyi kazanan katılımcı % 6 kesin teminat bedelini Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR28 0001 0001 0608 3868 3950 10 nolu hesaba yatıracaktır.
  3. Bu ihale Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünün Ertuğrul Mah. Yazar Mehmet Serez Cad. No:8 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde yapılacak olup, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
  4. İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale saatinden önce (02.07.2021 Saat 09:30’a kadar) Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.
  5. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

Adres: Ertuğrul Mah. Yazar Mehmet Serez Cad. No:8 Süleymanpaşa/Tekirdağ

İlgili Birim: Gayrimenkul ve İdari İşler Yönetmenliği

E-mail: tfirat@tarimkredi.org.tr / eneseker@tarimkredi.org.tr

İrtibat Tel: (0282) 261 10 44