Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

  • 6 KASIM 2023
  • İHALE
  • AKTİF İLAN

1- İşin Nevi: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1014 ada, 45 no’lu parselde kayıtlı 3.537,64 m² alanı haiz “İki kargir ev, sabunhane ve bahçesi” vasfındaki taşınmaz satışı

2- Muhammen Bedeli: 50.000.000,00-TL

3-Geçici Teminat Bedeli: 1.500.000,00-TL

4-Satış Şekli: Taşınmazı satın almak isteyen istekli/istekliler tarafından, muhammen bedelden az olmamak üzere ekte yer alan İhale Şartnamesindeki teklif mektubu ile birlikte geçici teminatı içeren ihale dosyasının İdareye teslim edilmesi halinde; İhale Şartnamesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla istekli/istekliler arasında satış ihalesi yapılacaktır.

5- Başvuru Tarihi ve Saati:  İstekliler Şartnamede istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği’ne ihale gününden 1 iş günü öncesi saat 12:30’a kadar teslim edeceklerdir.

5- İhale  Gün ve Saati: İhale, her ayın 15’inde (Tatil gününe denk gelmesi halinde ayın 15’ini takip eden ilk iş günü), Saat 14:30

Not: Yukarda belirtilen tarihlerin tatil gününe denk gelmesi halinde İhale Dosyası teslim tarihi ile İhale Günü arasında 1 iş günü olacaktır.

6- İhalelerin Yapılacağı Yer: İhsaniye Mah., GMK Bulvarı, No:171, Akdeniz/ MERSİN (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Hizmet Binası)

7- Şartname Temini: İhale şartnamesi ilan ekinde yer almaktadır.

8- Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İrtibat: 0312 216 40 48 -  0312 216 40 67 

KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.

İLAN OLUNUR