Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Tekirdağ Bölge Birliği Tohum Eleme Tesisi Satışı İhale İlanı

 • 8 EYLÜL 2023
 • İHALE
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TARIM KREDİ KOOPERATFİLERİ

 TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ TOHUM ELEME TESİSİ SATIŞI

İHALE İLANI

 1. İşin Nevi / Yapılış Şekli:

Bölge Birliğimize ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi girişi No:5 18 sayılı Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifinin deposunda âtıl/hurda durumda bulunan Tohum Eleme Tesisi “Kapalı Zarf- Açık Arttırma Ve Pazarlık” usulüyle satışı yapılacaktır. İstekliler satışa konu eleme tesisine teklif vermeden önce mahallinde incelemede bulunabilir.

 1. İhalenin Yeri / Tarihi:

İhale 15.09.2023 Cuma günü Saat:14:00 da Tekirdağ Bölge Birliği Hizmet Binası - Ertuğrul Mah. Yazar Mehmet Serez Cad. No:8 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde yapılacaktır.

 1. Muhammen Bedeli:

Tohum Eleme Tesisi komple sistemin muhammen bedeli KDV Hariç 1.500.000,00.-TL’dir.

Malzemenin bulunduğu yerden çıkarılması, kesim, söküm, yükleme ve nakliye işi alıcıya aittir.

 1. Teminat Miktarı:

Geçici teminat muhammen bedeli üzerinden % 3 nispetinde olup, 45.000,00.-TL’ dir. Kesin teminat ise ihale alınan bedelin % 6’ sı nispetindedir. Nakit teminatlar Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR28 0001 0001 0608 3868 3950 10 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

 1. Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

Teklif veren İstekliler, ihale ilanını, şartnamesini okumuş, içeriğini kabul etmiş, satılacak taşınmazı görmüş, araştırmış ve bütün şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

İstekli, tesisi hukuki ve fiili mevcut (çalışıp çalışmadığı vb.) durumlarını bilerek, görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, gizli ayıp iddiasıyla gelecekte İdareden herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 1. Şartname Temini:

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartname Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.

 1. Son Teklif Verme Günü ve Yeri:

İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale tarihinden bir gün önce (14/09/2023 Saat 17:30) mesai saati bitimine kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğü ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

 1. Tarım Kredi Kooperatifleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir. 

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

TEL: 0 (282) 261 10 44