Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği 2784 Sayılı Horasan Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı

  • 1 EKİM 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

İNŞAAT İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Erzurum İli, Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 46 Ada, 7 no'lu parselde kayıtlı toplam 3.187,16m² arsa üzerine yaptırılacak Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre (Şartnamede açıklanan şekilde) 3.250.000,00.-TL (üçmilyonikiyüzellibinTürklirası) (KDV hariç) 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin Geçici Teminatı 97.500,00.-TL’dir.

3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’ ye kadar Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında ilgili birime teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 13/10/2021 tarihinde Çarşamba günü, saat 14:00’ da Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binası Erdal Hızarcıoğlu Toplantı Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-İstekliler bu işe ait proje ve İdari - ihale Şartnamesini, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği veznesine veya Ziraat Bankası Erzurum Merkez Şubesi nezdindeki İban:TR13 0001 0001 1234 9141 79 5020 nolu hesabına 250,00- (ikiyüzelli) TL yatırmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasından temin edebileceklerdir. Ayrıca bu işe ait proje ve ihale dosyasını Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında 12/10/2021 Salı günü mesai bitimine kadar inceleyebilir.  

6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.