Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Çevre Koruma Uzmanı İstihdamı İlanı

 • 16 OCAK 2023
 • FRİT PROJESİ
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

ÇEVRE KORUMA UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2023– Aralık 2024

Başvuru Numarası: CS3.1-22B

Son Başvuru Tarih ve Saati: 01 Şubat 2023 tarihinde saat 17:00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Çevre Koruma Uzmanı alınacaktır. Çevre Koruma Uzmanı Proje süresince Mart 2023– Aralık 2024 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 22 ay olup, Mart 2023’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Görev ve Sorumluluklar

Çevre Koruma Uzmanı, projenin Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütecektir. PUB Çevre Koruma Uzmanı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirecektir.

 • Teklif edilen alt projelerin incelenerek çevresel ve sosyal risk kategorisinin belirlenmesi konusunda PUB ve TKK Üye Kooperatifleri ve/veya TKK Bölge Birliklerine üye yararlanıcı çiftçilere yardım etmek;
 • Temel koşulları ve sahaya özgü potansiyel etkileri değerlendirmek için teklif edilen alt proje sahalarını ziyaret etmek;
 • Öngörülen çevresel etkiler ve olası azaltma önlemleri yanı sıra yapılacak çevre incelemesinin türü hakkında tavsiyelerde bulunmak; alt projeye ait çevre dokümanlarını incelemek ve gerektiğinde başvuru sahibi topluluklar ve tasarımcılara tavsiyelerde bulunmak;
 • Alt proje teklifleri değerlendirme sürecine katılmak ve tekliflerin çevresel uygunluğu ve kabul edilebilirliği hakkında tavsiyelerde bulunmak;
 • Yükleniciler için çevresel uyumun sözleşmelere uygun şekilde sağlanmasını ve yüklenicilerin alt projeler için belirlenmiş azaltma tedbirlerinin bilincinde ve bunlardan sorumlu olmasını temin etmek.
 • Onaylı alt projeler için, projeye ait Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi ve alt projeye ait Çevre ve Sosyal Yönetim Planının tüm ilgili paydaşlar (tasarımcılar, yükleniciler, yararlanıcı topluluklar) tarafından uygulanıp uygulanmadığı ve nasıl uygulandığını tespit etmek amacıyla düzenli çevresel izleme ve gözetim faaliyetleri yürütmek.
 • İzleme ziyaretlerinin sonuçlarını düzenli olarak PUB'a bildirmek, herhangi bir çevresel hususu veya uygunsuzlukları derhal tespit etmek ve bunlara ilişkin izlenecek yol hakkında tavsiyelerde bulunmak. Bu, yükleniciler ve yararlanıcı topluluklara görüşmeler ve ilgili adımlar ve çalışma programının kararlaştırılmasını da kapsamaktadır.
 • Diğer PUB personeliyle birlikte, tamamlanan her bir alt projenin tamamlandığını onaylamak ve genel çevresel uyum hakkında raporlama yapmak;
 • Tüm tavsiyelerin alt proje tasarım ve saha seçim sürecinin çok erken bir aşamasında dahil edilmesini sağlayacak şekilde PUB teknik personeliyle yakın bir iş birliği içinde çalışmak;
 • Proje uygulamasına ilişkin PUB'un düzenli ilerleme raporlarına girdi sağlamak ve katkıda bulunmak;
 • PUB personeli, TKK'nın diğer ilgili personeli ve tüm potansiyel yararlanıcı topluluklarına yönelik farkındalık arttırma/bilinçlendirme/bilgilendirme faaliyetleri yürütmek;
 • Gerektiğinde Dünya Bankası Çevre Uzmanlarıyla iş birliği kurmak ve talep üzerine çevresel dokümantasyon ve bilgi sağlamak.

Nitelikler ve Beceriler

 • Çevre Mühendisliği alanında veya çevre bilimleriyle ilgili başka bir alanda en az lisans mezunu olmak
 • En az 3 yıl çevre değerlendirme ve yönetiminde deneyim olmak üzere asgari 5 yıl iş deneyimine sahip olmak
 • Ulusal çevre mevzuatı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • IFI çevre gereklilikleri/politikaları/standartları (örn: Dünya Bankası, IFC, EBRD) yanı sıra sektöre özgü uluslararası sektörel iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) deneyimi tercih sebebidir.
 • Çevresel Etki Değerlendirmeleri/Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması/uygulanması konusunda deneyim tercih sebebidir.
 • Mükemmel iletişim becerileri
 • İngilizce ve Türkçe dilini iyi seviyede konuşmak ve yazmak şarttır
 • Gerekli bilgisayar yazılımlarına hakim olmak (Word, Excel, PowerPoint)
 • Güçlü iletişim becerileri ve ekip ortamında çalışabilmek
 • Seyahat kısıtlaması olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az bir sene ertelemiş olmak
 • Tarım sektöründe çalışma deneyimi tercih sebebidir

(Beklenen Hizmetlerin tamamını için Çevre Koruma Uzmanı İş Tanımını inceleyin.)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç  01 Şubat 2023 tarihinde saat 17:00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr