Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

  • 23 ARALIK 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

 

1- İşin Nevi: Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmazın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.   

2- İhalelerin Yapılacağı Yer : “Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 ÇANKAYA /ANKARA”  (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü)

3-Taşınmaz/ Muhammen Bedeli/  İhale  Gün ve Saati :

  • 43544 ada, 2 nolu parsel 10.153 m² arsa / KDV hariç 35.000.000- TL /

 13/01/2022 tarihi Perşembe günü, saat 14:00

  • 43545 ada, 2 nolu parsel 12.386 m² arsa / KDV hariç 42.750.000- TL /

 13/01/2022 tarihi Perşembe günü, saat 14:45

  • 43546 ada, 4 nolu parsel 5.321 m² arsa / KDV hariç 12.500.000- TL /

 13/01/2022 tarihi Perşembe günü, saat 15:30

4-Şartname Temini: İstekliler İhale Şartnamelerini, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görebilir. Ancak İstekliler her bir İhaleye katılabilmek için TAREKSAV’ın T.C. Ziraat Bankası- Bahçelievler Şubesi-ANKARA nezdindeki TR2700 0100 0626 5327 5801 5001 IBAN numaralı hesabına (her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere) 1.500,00 TL yatıracaklardır.

5- Teminat Bedeli:

  • 43544 ada, 2 nolu parsel için 1.050.000-TL’dir.
  • 43545 ada, 2 nolu parsel için 1.282.500-TL’dir.
  • 43546 ada, 4 nolu parsel için 375.000-TL’dir.

6- Son Başvuru Tarihi  ve Yeri:  İstekliler, katılmak istedikleri İhalenin   şartnamesinde belirtilen (Teklif hariç) belgeleri,   Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğü’ne 12/01/2022 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar teslim edeceklerdir.

7- Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İrtibat: 0312 216 45 15 -  0312 216 45 21 

KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.

İLAN OLUNUR